Monthly Archives: May 2014

Projekt “Kanal Dunav – Sava”

Projekt “Kanal Dunav – Sava” | Investicijski potencijali Hrvatske   Prema predračunima projekt kanal Dunav-Sava koji će se graditi u četiri faze, koštao bi nešto manje od milijardu kuna, a imao bi veliku prometnu važnost jer će put do Jadrana … Continue reading

Posted in RENEWABLE ENERGY | Tagged , , | Leave a comment