Projekt “Kanal Dunav – Sava” | Investicijski potencijali Hrvatske

 

Prema predračunima projekt kanal Dunav-Sava koji će se graditi u četiri
faze, koštao bi nešto manje od milijardu kuna, a imao bi veliku prometnu
važnost jer će put do Jadrana skratiti za preko 400 kilometara i
osnažiti važnost hrvatskih luka te pridonijeti navodnjavanju polja i
regulaciji poplava u tom dijelu Slavonije. Budući da je Hrvatska od 1.
srpnja prošle godine punopravna članica Europske unije, pruža nam se
mogućnost da novcem fondova EU, a ne iz državnog proračuna, izradimo
studiju opravdanosti ovog projekta, te sam projekt kanala, što nam je,
na koncu, i obveza.

 Hrvatski Centar Obnovljivih Izvora Energije (HCOIE)