POREZNE OLAKŠICE ZA DONATORE STRUKOVNOM UDRUŽENJU HCOIE

POREZNE OLAKŠICE ZA DONATORE STRUKOVNOM UDRUŽENJU HCOIE

Doniranjem ostvarujete porezne olakšice! Darovanjima (..) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Porezna olakšica pri davanju donacija propisana je ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak. Tako npr. osoba koja ostvaruje dohodak samo temeljem radnog odnosa, a tijekom godine daruje za neku od nabrojanih neprofitnih namjena, može podnošenjem godišnje prijave poreza na dohodak ostvariti pravo na povećani osobni odbitak za svotu izdatka za darovanja, te tako umanjiti poreznu osnovicu.

Making a Donation to the CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY CENTER (CCRES)

Without generous private donations the CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES would be unable to continue the valuable work it does in bringing objective information to an often overheated debate.

Making a donation is simple: a cheque payable to CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES can be posted to the following address: CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES Medarska 24, 10 000 ,Zagreb, CROATIA

or on

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES BANK ACCOUNT  IBAN HR0324840081105745975 SWIFT RZBHHR2X

Thank you, CCRES TEAM