Energetski Certifikat

Energetski Certifikat

Dolazi nam puno upita pa da pojasnimo za koga je OBAVEZAN Energetski Certifikat.

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m2, a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m2 te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.
Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade:
s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

B.1. nestambene zgrade:
uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,
školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,
hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),
sportske građevine,
zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),

B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.
Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:

nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u novim ili postojećim zgradama koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili daju u zakup i koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m2;
zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;
radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;
postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;
postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača.

U nastavku Vam donosimo:

IZVADAK IZ REGISTRA OSOBA OVLAŠTENIH ZA ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm

Nadamo se da smo bili od pomoći svima kojima je energetski certifikat potreban,
Željko Serdar, Hrvatski Centar Obnovljivih Izvora Energije (HCOIE)

Advertisements
Posted in RENEWABLE ENERGY | 1 Comment

Merry Christmas

Merry Christmas

On my behalf and on behalf of all who are part of CCRES, I want to thank you with all my heart for all the good you have done supporting us throughout this year.

Thank you!

Today I only want this: to stop for a moment, think of you, wish you a Merry Christmas, and say thank you for what you have done and continue to do defending life, family, freedom, and the values that make Christmas.

May Jesus bless you and keep you, and give you a great, holy, and Merry Christmas!

Zeljko Serdar, Croatian Center of Renewable Energy Sources (CCRES)

Posted in RENEWABLE ENERGY | Leave a comment

Croatia HCFC free

Croatia is HCFC Free 26 years before the deadline set by the Montreal Protocol

As stated by the Ministry of Environmental and Nature Protection on December 17, 2015, Croatia is the first country in the world to completely abolish the use of Chlorodifluoromethane (HCFC), one of the most damaging substances to the ozone layer.

Zeljko Serdar, Croatian Center of Renewable Energy Sources (CCRES)

Posted in RENEWABLE ENERGY | Leave a comment

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete

Pelet je gorivo budućnosti

Pelet su cilindrična zrna sa dijametrom 5-6 mm i dužinom 10-25 mm.
piljevina_peleti
Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10 % što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Peleti su biogorivo koje se koristi za grijanje najrazličitijih prostora dobivanje toplinske energije. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kW/h).
Postupak proizvodnje peleta iz krupnog “otpada”
Krupno drvo se melje u sječku ili takozvani čips koji se potom dodatno melje u piljevinu. Dobivena piljevina najčešće sadrži preveliki udio vlage te ju je potrebno dodatno sušiti u posebnim sušarama za piljevinu. Takva piljevina je osnovna sirovina za proizvodnju peleta.


2 kg peleta 1 lit ulja za loženje
1,85 kg peleta 1 m3 zemnog plina
650 kg peleta zauzima 1 m3 prostora
3 m3 peleta 1000 lit ulja za loženje
Potrošnja peleta 1 kg/h 5 kW snage
Automatika sagorjevanja u pećima i kotlovima na pelet stavlja pelete u isti rang sa loživnim uljem i plinom. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju temperaturu koju im se zada, te imaju automatsko doziranje. To im daje prednost pred grijanjem na drva ili drveni briket.
Spadaju u obnovljive izvore energije te se rade od drvnog ostatka koji se nekad deponirao, a danas mu se daje dodana vrijednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda.

PREDNOSTI KORIŠTENJA PELETA?

ČUVAMO ŠUMECjelokupni potencijal korištenja biomase u proizvodnji energije, električne ili toplinske, je nemjerljiv i znatno može doprinijeti poboljšanju korištenja OIE, prilagodbi Kyoto protokolu i ruralnom razvoju jer se sva proizvodnja redovito odvija na relativno pasivnim šumovitim područjima.
DJELUJEMO EKOLOŠKI
Peleti su u usporedbi s fosilnim gorivima gotovo CO2 neutralni a to znači da prilikom sagorijevanja peleta dolazi do zatvaranja CO2 kruga jer sagoreno drvo otpušta onoliko CO2 koliko ga je primilo tijekom života. To je važno jer u procesu sagorijevanja fosilnih goriva CO2 odlazi u atmosferu gdje ostaje milijune godina.
POMAŽEMO RAZVOJ GOSPODARSTVA
S ekonomskog gledišta, raširena upotreba drvnih peleta otvara nova radna mjesta, naročito u ruralnim dijelovima gdje je smještena drvna industrija. Pojačanim korištenjem peleta otvaraju se nova radna mjesta u industriji, obrtništvu i uslužnoj djelatnosti kao i u šumarstvu i poljoprivredi, čime se osigurava i poboljšava socijalna struktura jedne regije.
ŠTEDIMO NOVAC
Do kolovoza 2008. cijena drvnog peleta bila je oko 60 posto niža nego cijena nafte. Danas korištenjem peleta umjesto nafte možemo ostvariti uštedu do 40 posto!
GRIJANJE SIGURNO I ZA BUDUĆE NARAŠTAJE
Opskrba drvnim peletom je sigurna i trajna jer je drvo, za razliku od fosilnih goriva, obnovljiv izvor energije. Europa koristi oko 90 mil. tona nafte za grijanje svake godine, no zalihe nafte i plina su ograničene.

Ako se u jednoj obiteljskoj kući zamijeni peć na naftu sustavom na pelete, smanjit će se emisija CO2 za pet tona u godinu dana!


CO2 neutralan – korištenjem peleta, smanjuje se efekt staklenika u atmosferi!
peleti_detalj_peci peci_na_pelete kamin_na_pelete

Kamini na pelete

Zašto odabrati kamin na pelete?
Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  reguliranje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 – 6kW (1kg).
Potrošnja peleta na najvećoj snazi je je oko 2,6 kg/sat, znači u kunama oko 5 – 6 kuna/sat. Cijena peleta ne ovisi o cijeni nafte i plina, znači na eventulano povećanje cijene nafte i plina na svjetskom tržištu neće povećati cijenu pelete zato što su peleti proizvod iz lokalnih resursa, naših šuma i proizvode se u Hrvatskoj.
Kamini imaju modernu regulaciju i ovisno od proizvođača isporučuju se i daljinski upravljači. Regulacije imaju dnevnu ili tjednu programiranost te regulaciju snage do pet razina. Kamini nekih proizvođača odlikuju se i raznim inovativnim rješeninjima koja povećavaju iskoristivost samog kamina te i zašitu komponenti u samom radu.
Cijenu kamina definira i vizualni izgled kamina, materijali oplate i boja. Kamini mogu biti opremljeni ventilirajućim ispustima kojima možemo distribuirati topli zrak u ostale prostorije ili toplinskim izmjenjivačem za zagrijavanje kotlovske vode za grijanje radijatora. U slučaju s izmjenjivačem kamini su najčepče opremljeni i pumpom te ekspanzionom posudom, takva izvedba znatno povisuje cijenu kamina, ali na tržištu je najtraženija.
Svi proizvođači kamina na pelete u ponudi imaju iugradbeni kamin na pelete, uložak dolazi s spremnikomza pelete, također potpuno automatiziran i s daljinskimupravljačem.

CIJENE PELETA

Grijanje peletima jeftinije je 40 posto nego grijanje na naftu i plin. Cijene peleta su relativno stabilne a peleti se proizvode u Hrvatskoj pa je opskrba ovim gorivom sigurna.
Cijene peleta vreće od 15kg (19,50 kn – 1,3 kn/kg + PDV).
Cijene peći na pelete (14.-23.000 kn).

 kn/kWh
Eur/kWh
Drveni pelet
0,370
0,049
CTS-HEP
0,410
0,055
Prirodni plin
0,608
0,081
UNP
0,806
0,107
Lož ulje
0,826
0,110
Tečaj: 7,5 kn


Drvni pelet – 0,370 kn / kWh
CTS-HEP – 0,410 kn / kWh
Prirodni plin – 0,608 kn / kWh
UNP – 0,806 kn / kWh
Lož ulje – 0,826 kn / kWh
USPOREDBA CIJENA
1. Drveni pellet
Cijena s PDV-om
1,600
kn/kg
Ogrijevna vrijednost
5,00
kWh/kg
Sezonska učinovitost
0,94
Cijena kWh:
0,340
kn/kWh
2. CTS – HEP Tolinarstvo
Energija s PDV-om
0,2875
kn/kWh
Snaga
18,0250
kn/kW/mj
Cijena kWh:
0,380
kn/kWh
3. Prirodni plin
Cijena s PDV-om
0,549
kn/Sm3
D. ogrijevna vrijednost
9,26
kWh/m3
Sezonska učinovitost
0,95
Cijena kWh:
0,578
kn/kWh
4. UNP spremnik
Cijena s PDV-om
9,410
kn/kg
D. ogrijevna vrijednost
12,77
kWh/kg
Sezonska učinovitost
0,95
Cijena kWh:
0,776
kn/kWh
5. EL lož ulje
Cijena s PDV-om
7,160
kn/l
Ogrijevna vrijednost
10
kWh/l
Sezonska učinovitost
0,90
Cijena kWh:
0,796
kn/kWh
VAŽNO JE ZAPAMTITI!

Želim znati više

TKO PROIZVODI PELETE?
Drvenjača d.d.
Fužine
Energy Pellets d.o.o.
Delnice
Finvestcorp d.d.
Čabar
Moderator d.o.o.
Udbina
Mundus Viridis d.o.o.
Gradec
Pin d.o.o.
Jasenovac
Spačva d.d.
Vinkovci
Šišarka d.o.o.
Županja
Posted in RENEWABLE ENERGY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

CCRES Microalgae Process Design

CCRES Microalgae Process Design

Join the ranks of hundreds of 
Energy Day organisers across Europe for the 
2015 EU Sustainable Energy Week!

CCRES Microalgae Process Design

The waters of the world house a tremendous variety of microorganisms able to use light as the only source of energy to fuel metabolism. These unicellular organisms, microalgae and cyanobacteria, have the potential to produce energy sources and biofuels, and many other products. To make economical large-scale production of such bulk products possible, the optimal design of bioreactors and cultivation strategies are essential.
Target group
The course is aimed at PhD students, postgraduate and postdoctoral researchers, as well as professionals, that would like to acquire a thorough understanding of microalgal metabolism and photobioreactor design. An MSc level in bioprocess technology, or similar, is recommended.
Course contents
This course provides the essential skills for designing optimal microalgae-based production processes, for both research and commercial purposes.
Through lectures, digital cases and a photobioreactor practical session, the participants will learn:
1) how to describe microalgal metabolism quantitatively;
2) how to apply basic design principles and set up mass/energy balances for photobioreactors;
3) how to cultivate microalgae in fully controlled photobioreactors; and
4) how to integrate all acquired knowledge into optimal production strategies for microalgae biomass or secondary metabolites.
The daily programme is divided into approximately 5.5 hours of lectures and digital cases, and 2.5 hours of practical work. On Saturday and Sunday, 1.5 hours will be spent on practical work (microalgae do not stop growing at the weekends…). Saturday will also feature an excursion to the CCRES research facility, Zadar, Zaton, followed by a barbecue.
The course will be conducted in English and Croatian.
Course coordinators
Mr. Zeljko Serdar, President of CCRES
Mrs. Branka Kalle, President of Council CCRES
The course will be conducted in English and Croatian.
Location & accommodation
Lectures and practicals will be given at Croatian Center of Renewable Energy. Participants have to book their own hotel room.
Contact information
More information concerning the course content can be obtained from Mr. Zeljko Serdar (solarserdar@gmail.com).
For organisational matters please contact Mrs. Aleksandra Maradin, phone: +385-91-5475049.
Registration
To be able to fill in the registration form, you need to create an account, please contact solarserdar@gmail.com
The number of participants to the course is limited.
The final registration date is 9 June 2014.
Applicants will receive a confirmation of their registration within one week and will be informed about their acceptance to the course 1 May 2015 at the latest. When accepted to the course they will receive instructions for further course details.
The course is free for all CCRES members (which includes materials, coffee/tea during breaks, lunches one dinner and one BBQ but does not cover accommodation).
More info :
We look forward to collaborating with you.
Posted in RENEWABLE ENERGY | Tagged , , , , , , | 1 Comment

FUCOSE

FUCOSE

#Fucose is an essential hexose deoxy sugar the human body needs to optimally communicate from cell to cell. Simply put, it plays an important role in transmitting information in the brain. Research studies show that this sugar stimulates brain development and can also influence the brain to be able to create long-term memories. This is further supported by studies in which doctors inhibited protein containing fucose; amnesia was the result.

Fucose is found in a number of places in the human body. Its location in the male testes suggests that it may play an important role during reproduction. Also found in the epidermis, it may help in maintaining skin hydration. Beyond these locations, this sugar is found at the articulation between each nerve, in the tubules of the human kidney, and in significant quantities in human breast milk.

It’s important not to confuse this with the similar sounding fructose. While both are sugars that can be commonly found in the body, fructose is a simple monosaccharide sugar found in many foods. For example, you can find a high amount of fructose in baby food, salad dressing, blackberries, tree fruits, honey and even some root vegetables. On the other hand, fucose, as previously stated, can be found in the human body naturally.

Studies also show that fucose may play a role in certain diseases, such as cancer and its infection method. Though research is not yet conclusive, there is promise shown for using fucose to inhibit both breast cancer and leukemia, in addition to tumor growth, in general. Some studies have even gone as far as to conclude that this hexose deoxy sugar seems to be among the most effective sugars at attempting to prevent cancer cells from growing.

Research indicates that even taking in fucose in extremely high amounts does not seem to present any real ill side effects, though recommendations are that the average 150-pound (68.2 kg) human adult can safely handle 34 grams of this sugar on a daily basis. During urination, fucose leaves the body, so people who urinate frequently can experience a deficiency in fucose. People with rheumatoid arthritis also generally are deficient in this kind of sugar. Many people opt to take supplements to ensure they have the right amount in their body. Seaweeds such as kelp, beer yeast, and medicinal mushrooms are also a good alternative to supplements and for people who have difficulty taking pills.

#CCRES #ALGAE TEAM

Posted in RENEWABLE ENERGY | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

FUCUS TREATMENTS

Fucus Treatments

Fucus Treatments

Our best source of biological iodine and our best protection against thyroid disruption is to body-load with iodine contained in iodine-rich whole raw seaweeds as regular daily consumption. If our bodies have an ongoing full complement of I-127, we can better resist taking in incidental I-131. This means that eating seaweeds regularly in the diet, especially the big northern kelps, to provide both dietary iodine and protection against the ongoing I-131 hazards.
No land plants are a reliable natural source of iodine. 

Garlic grown near the sea often has relatively high amounts of biological iodine. Besides garlic, root crops, such as turnips, carrots, potatoes, parsnips, and sweet potatoes, are plant sources of iodine. However, the best natural source of biological iodine is seaweed. Any seaweed contains more available dietary iodine than any land plant. The seaweeds with the most available iodine are the giant kelps of the northern hemisphere. The highest concentrations of iodine occurs in Icelandic kelp (8000 ppm), Norwegian kelp (4000 ppm), and Maine and California kelp (1000-2000 ppm). The seaweeds with the least amounts of iodine are nori (about 15ppm) and sargassum (about 30-40 ppm). The amounts of iodine in land plants can be greatly increased by fertilizing food plants with seaweeds applied directly to the soil as topical mulch or tilled into the soil.
The complexity of many thyroid dysfunction cases precludes a simple set of all-purpose formulas. Each thyroid patient has a unique thyroid presentation. I try to compose an individualized functional treatment plan for each, using a few basic methods. Diet and behavior modification also are very important in thyroid case management. What follows are some of my treatment approaches and some general guidelines and notes:

Treatment Guideline 1: Rather uncomplicated seaweed therapy seems to help relieve many of the presenting symptoms of thyroid dysfunction. Some of the results are very likely from whole body remineralization (especially potassium, zinc, calcium, magnesium, manganese, chromium, selenium, and vanadium), in addition to thyroid gland aid from both sustained regular reliable dietary sources of biomolecular iodine and from thyroxin-like molecules present in marine algae, both the large edible seaweeds and their almost ubiquitous epiphytic micro-algae, predominantly the silica-walled diatoms. Seaweeds provide ample supplies of most of the essential trace elements required for adequate enzyme functioning throughout the body but especially in the liver and endocrine glands.

Treatment Guideline 2: Regular biomolecular seaweed iodine consumption is more than just thyroid food: it can also protect the thyroid gland from potential resident I-131-induced molecular disruption and cell death when the thyroid gland is fully iodized with I-127. The fear of eating seaweed that might be contaminated with I-131 is easily mitigated by allowing the seaweed to be stored for 50 days prior to dietary consumption; this will give enough time for most (99%) of any I-131 to decay radioactively.
A simple folk test for iodine deficiency or at least aggressive iodine uptake is to paint a 2-inch diameter round patch of USP Tincture of Iodine (strong or mild) on a soft skin area, such as the inner upper arm, the inside of the elbow, the inner thigh, or the lateral abdomen between the lowest rib and the top of the hip. If you are iodine deficient, the patch will disappear in less than 2 hours, sometimes as quickly as 20 minutes; if it fades in 2 to 4 hours, you may just be momentarily iodine needy. If it persists for more than 4 hours, you are probably iodine sufficient. Iodine deficiency seems to predispose to thyroid malignancy; this could explain the apparent thyroid cancer distribution “fans” downwind of nuclear facilities in previous ‘goiter belt’ areas. This test is of course easier to use with Caucasians and may not offer sufficient color contrast in brown-skinned people.

Treatment Guideline 3: Many patients with underactive thyroid glands complain of a sense of “coldness” or feeling cold all of the time; often they are over-dressed for warmth according to ‘thyronormal’ people’s standards. They may also present a low basal body resting temperature, as measured by taking their armpit temperature before rising in the morning. (Remember to shake down the thermometer the night before). Other symptoms may include sluggishness, gradual weight gain, and mild depression. For these patients, add 5 to 10 grams of several different whole seaweeds to the daily diet; that is, 5 to 10 grams total weight per day, not 5 to 10 grams of each seaweed. I usually suggest a mix of 2 parts brown algae (all kelps, Fucus, Sargassum, Hijiki) to one part red seaweed (Dulse, Nori, Irish moss, Gracillaria). The mixed seaweeds can be eaten in soups and salads or easily powdered and sprinkled onto or into any food. I recommend doing this for at least 60 days, about two lunar cycles or at least two menstrual cycles; watch for any changes in signs and symptoms and any change in average daily basal temperature.
Note that patients can have a normal 98.6°F temperature and still feel cold and also present many of the signs and symptoms of functional hypothyroidism. Do not insist that all hypothyroid patients must have abnormally low basal resting temperatures. If no symptoms improve or the temperature remains low (less than 98.6°F), continue seaweeds and request a TSH and T4 test. If TSH and T4 tests indicate low circulating thyroxin levels, continue seaweeds for another 2 months. It may take the thyroid that long to respond positively to continual regular presentation of adequate dietary iodine. Powdered whole seaweed may be much more effective than flakes, pieces, or granules. The powdered seaweed is best added to food immediately prior to eating; do not cook the seaweed for best results.
All corticosteroids tend to depress thyroid function. Before trying to fix the thyroid, be sure to inquire about both internal and topical steroid use, including Prednisone and topical creams. These, as well as salicylates and anticoagulants, can aggravate existing mild hypothyroidism.

Treatment Guideline 4: Partial thyroidectomy cases can be helped by regular continual dietary consumption of 3-5 grams of whole seaweeds three to four times a week. By whole seaweed I mean untreated raw dried seaweed, in pieces or powder, not reconstructed flakes or granules.

Treatment Guideline 5: Patients with thyroid glands on thyroid replacement hormone (animal or synthetic) can respond favorably to replacing part or all their entire extrinsic hormone requirement by adding dietary Fucus in 3 to 5 gram daily doses, carefully and slowly. Fucus spp. has been the thyroid folk remedy of choice for at least 5000 years. The best candidates are women who seek a less hazardous treatment than synthetic hormone (after reading variously that prolonged use of synthetic thyroid hormone increases risk for heart disease, osteoporosis, and adverse interactions with many prescribed drugs, particularly corticosteroids and antidepressants).
Fucus spp. contains di-iodotyrosine (iodogogoric acid) or DIT. Two DIT molecules are coupled in the follicular lumina of the thyroid gland by a condensing esterification reaction organized by thyroid peroxidase (TPO). This means that Fucus provides easy-to use-prefabricated thyroxine (T4) halves for a boost to weary thyroid glands, almost as good as T4. European thalassotherapists claim that hot Fucus seaweed baths in seawater provide transdermal iodine; perhaps hot Fucus baths also provide transdermal DIT.
The best results with Fucus therapy are obtained with women who were diagnosed with sluggish thyroid glands and who are or were on low or minimal maintenance replacement hormone dosages. They may remark that they miss, forget, or avoid taking their thyroid medication for several days with no obvious negative short-term sequelae; others claim to have just stopped taking their medication. I do not recommend stopping thyroid medication totally at once. Thyroxin is essential for human life and all animal life; it has a long half-life in the body of a week or more, so that a false impression of non-dependency can obtain for up to 2 months before severe or even acute hypothyroidism can manifest, potentially fatal.
Even though I personally do not recommend it, women regularly stop taking their thyroid replacement hormone, even after years of regularly and faithfully taking their medication. In many cases, their respective thyroid glands resume thyroxine production after a 2- to 3-month lag time with many of the signs and symptoms of hypothyroidism presenting while their thyroid glands move out of inactivity. This complete cessation of taking thyroid replacement can only be successful in patients who have a potentially functioning thyroid gland. Those who have had surgical or radiation removal of their thyroid glands must take thyroid hormone medication containing thyroxine to stay alive.
Fucus can be easily added to the diet as small pieces, powdered Fucus in capsules, or freeze-dried powder in capsules. Sources of Fucus in capsules are listed under Seaweed Sources at the end of this paper. The actual Fucus is much more effective than extracts. A nice note is that Fucus spp are the most abundant intertidal brown seaweeds in the northern hemisphere. This is of especial interest to those patients who might be trading one dependency for another, as seems to be the case for some. A year’s supply can be gathered in an hour or less and easily dried in a food dehydrator or in hot sun for 10 to12 hours and then in a food dehydrator until completely crunchy dry. Fucus dries down about 6 to 1 (six pounds of wet Fucus dry down to about one pound). It has a modest storage life of 8 to 12 months in completely airtight containers stored in the dark at 50° F. A year’s supply at 4 grams per day is slightly more than 3 pounds dry. Encapsulated Fucus is available from Naturespirit Herbs, Oregon’s Wild Harvest, and Eclectic Institute.

Treatment Guideline 6: Aggressive attempts to replace thyroid replacement hormone with Fucus involve halving the dose of medication each week for 4 weeks while adding 3 to 5 grams of dried Fucus to the diet daily from the beginning and continuing indefinitely. If low thyroid symptoms appear, return to lowest thyroid hormone maintenance level and try skipping medication every other day for a week, then for every other 2 days, then 3 days, etc. The intent is to establish the lowest possible maintenance dosage by patient self-evaluation and/or to determine if replacement hormones can be eliminated when the patient ingests a regular reliable supply of both biomolecular iodine and DIT. Thoughtful, careful patient self-monitoring is essential for successful treatment.

Treatment Guideline 7: A more conservative replacement schedule is similar to the aggressive approach, except that the time intervals are one month instead of one week, and the Fucus addition is in one gram increments, beginning with one gram of Fucus the first month of attempting to halve the replacement hormone dosage, and increasing the amount of Fucus by a gram each succeeding month to 5 grams per day. The conservative schedule is urged with anxious patients and primary caregivers.
There is some concern that excess (undefined) kelp (species either unknown or not mentioned) consumption may induce hypothyroidism. It seems possible. The likely explanation is an individual’s extreme sensitivity to dietary iodine: Icelandic kelp can contain up to 8000 ppm iodine; Norwegian kelp can contain up to 4000 ppm iodine. Most kelps contain 500 to 1500 ppm iodine.
The only definitive study I have seen is a report from Hokkaido, Japan, where study subjects, at a rate of 8% to 10% of total study participants, presented with iodine-induced goiter from the consumption of large amounts of one or more Laminaria species (Kombu) of large kelps, known to be rich (more than 1000 ppm) in available iodine. Reduction of both total dietary iodine and/or dietary Kombu led to complete remission of all goiters. The apparent iodine-induced goiters did not affect normal thyroid functioning in any participants. Two women in the study did not care if they had goiters and refused to reduce their Kombu intake. Note that the Japanese have the world’s highest known dietary intakes of both sea vegetables and iodine.
Reduction or elimination of seaweeds from the diet is indicated for at least a month in cases of both hyperthyroidism and hypothyroidism, to ascertain if excess dietary iodine is a contributing factor to a disease condition. Other dietary iodine sources, particularly dairy and flour products, should also be reduced and or eliminated during the same time period. Some individuals do seem to be very dietarily iodine-extraction efficient and iodine sensitive simultaneously.

Posted in RENEWABLE ENERGY | Tagged , , , , , , | 1 Comment