Energija Europske Unije

Energija Europske Unije

Energetski izazov jedan je od najvećih izazova s kojima se Europa danas susreće. Nagli rast cijena energije i sve veća ovisnost o uvozu čine opskrbu energijom sve nepouzdanijom te ugrožavaju čitavo gospodarstvo. Potrebno je donijeti ključne odluke kako bi se znatno smanjile emisije CO2 i suzbile klimatske promjene. U nadolazećim godinama bit će potrebna velika ulaganja kako bi se europska energetska infrastruktura pripremila za budućnost.

Ciljevi EU-a „20-20-20”

Cilj je energetske politike EU-a osigurati sigurnu, pouzdanu i održivu opskrbu energijom po dostupnim cijenama. Energetska politika temelji se na ciljevima EU-a „20-20-20” koje treba postići do 2020.:

  • 20 postotno smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU-u u usporedbi s 1990.
  • 20 postotni udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije u EU-u
  • 20 postotno povećanje energetske učinkovitosti u EU-u.

Čelnici EU-a predložili su smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU-u za 30% ako i veliki proizvođači stakleničkih plinova u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju izvan EU-a daju svoj doprinos.
Dugoročni cilj EU-a smanjenje je emisija stakleničkih plinova do 2050. za 80 – 95% u odnosu na 1990., uz istodobno osiguranje opskrbe energijom i održavanje konkurentnosti.

Ušteda energije za 20% do 2020.

Solarne ploče na krovu © CarofotoSolarne ploče na krovu sve su češći prizor.

Glavni cilj do 2020. energetska je učinkovitost. Ona je ključna za postizanje dugoročnih energetskih i klimatskih ciljeva te predstavlja najučinkovitiji način:

  • smanjenja emisija
  • povećanja energetske sigurnosti i konkurentnosti
  • smanjenja troškova energije.

Kako bi povećao učinkovitost, EU usmjerava pozornost na djelatnosti u kojima je mogućnost uštede najveća, a to su javni promet i građevinska industrija. Osim toga potrošači mogu smanjiti potrošnju energije s pomoću pametnih brojila i oznaka energetske učinkovitosti kućanskih uređaja.

Slobodno kretanje energije

Električna energija i plin prenose se putem električnih mreža i plinovoda koji često prelaze državne granice. Odluke iz područja energetske politike jedne zemlje neminovno utječu na druge zemlje.
Osiguranjem slobodne trgovine energijom u EU-u omogućuju se:

  • konkurentne cijene
  • veći izbor za potrošače
  • sigurnija opskrba
  • sigurnost za ulagače u nove tehnologije obnovljive energije i infrastrukturu.
Oznaka energetske učinkovitosti © EUS pomoću oznaka energetske učinkovitosti potrošači mogu odabrati proizvode kojima se štedi energija.

Funkcionalno unutarnje tržište s dostatnom infrastrukturom za prijenos i skladištenje energije najbolje je jamstvo sigurne opskrbe jer se njime omogućava djelovanje tržišnih mehanizama i usmjeravanje energije tamo gdje je potrebna. EU želi potpunu integraciju nacionalnih energetskih tržišta do 2014.

Tehnološki zaokret

Ako ne učini znatan tehnološki zaokret, EU do 2050. neće postići svoje ciljeve smanjenja emisija CO2 u sektoru električne energije i prometu. Strateškim energetskim tehnološkim planom utvrđuje se srednjoročna strategija za sve sektore.
Potrebno je ubrzati razvojne i demonstracijske projekte za najvažnije tehnologije kao što su druga generacija biogoriva i pametnih električnih mreža. Istraživači i tvrtke EU-a trebaju uložiti dodatne napore kako bi zadržali vodeće mjesto na rastućem međunarodnom tržištu energetske tehnologije te kako bi pojačali suradnju sa zemljama izvan EU-a u području posebnih tehnologija.

Snažno međunarodno partnerstvo

Europsko energetsko tržište najveće je regionalno tržište na svijetu (s više od 500 milijuna potrošača) i najveći uvoznik energije. Neki od izazova s kojima se EU susreće, kao što su klimatske promjene, pristup nafti i plinu, tehnološki razvoj i energetska učinkovitost, zajednički su većini zemalja, pa ih treba rješavati u okviru međunarodne suradnje.
U međunarodnoj energetskoj politici potrebno se zauzimati za zajedničke ciljeve sigurnosti opskrbe energijom, konkurentnosti i održivosti. Odnosi sa zemljama proizvođačima i tranzitnim zemljama važni su, ali sve veću važnost imaju i odnosi sa zemljama koje su veliki potrošači energije, a posebno sa zemljama s rastućim gospodarstvom i zemljama u razvoju.

Hrvatski Centar Obnovljivih Izvora Energije (HCOIE)

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, CCRES, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, GREEN ENERGY, HCOIE, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, News and Events by CCRES, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, RENEWABLES JAPAN STATUS REPORT, SOLAR SERDAR and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s