Image

Sjedni i vozi! – slogan je pod kojim se Zagrepčani i njihovi gosti od danas mogu koristiti sustavom javnih bicikala na šest gradskih punktova i zasad im je na raspolaganju 50-ak bicikala.

Riječ je o tromjesečnom pilot-projektu koji Grad Zagreb razvija sukladno svojoj dugoročnoj viziji unapređenja biciklističkog prometa.

Zamisao je to Krešimira Dvorskog i Ante Gustina. Predložili smo Gradskoj upravi da se napravi jedan pilot projekt na temelju kojega bi se nakon nekoliko mjeseci vidjelo funkcionira li uspješno takav sustav u Zagrebu. Ako uspješno funkcionira, onda bi se preko javnog natječaja tražio najpovoljniji dobavljač, rekao je Dvorski.

Stanice s biciklima postavljene su za vikend na šest lokacija u centru grada: na Glavnom kolodvoru, kod Tehničkog muzeja, NSK, na Kvatriću, u Petrinjskoj i Gundulićevoj ulici.

Prije prvog najma korisnici će morati aktivirati nextbike račun. To će moći napraviti preko web-stranice nextbike.hr, na recepcijama hotela, hostela i turističkom informativnom centru. Nakon aktivacije korisnik će dobiti šifru za otključavanje lokota i može se koristiti biciklom. Usluga prestaje dolaskom na stanicu, zaključavanjem bicikla i odjavom na terminalu.

Aktivacija računa plaća se 79 kuna i taj se iznos koristi na vožnju biciklom. Prvi sat vremena u danu se ne plaća, a svaki ostali sat vožnje stoji osam kuna. Ako korisnik ne vrati bicikl nakon 24 sata, platit će naknadu od 750 kuna.

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)