Danas je u organizaciji Hrvatskog Centra Obnovljivih Izvora Energije (HCOIE) započelo predstavljanje hrvatskih visokotehnoloških tvrtki na europskim i svjetskim portalima kojima je zajednički predznak energetika, obnovljivi izvori energije i očuvanje okoliša.


  „Želim naglasiti da će hrvatske tvrtke ovdje biti promovirane ne samo da bi prodavale svoje proizvode nego i da bi svoje znanje razvoja informacijskih i energetskih tehnologija podijelile s sličnim svjetskim tvrtkama, s razvijenim nacijama kojima se Republika Hrvatska prilagođava i politički i gospodarski. Nadam se da će naše prezentacije hrvatskih tvrtki dovesti do suradnje između država i kompanija do razine koja nije samo prijateljstvo nego i partnerstvo”, istaknuo je Željko Serdar , predsjednik Hrvatskog Centra Obnovljivih Izvora Energije.


Končar je primjer tvrtke koja izvozi, koja je inovativna, uspješna na tržištu, koja je dobar uzor. Končar je izvrstan pokazatelj kako se znanjem, upornošću, vizijom, može učiniti dobro za sve zaposlenike i za promociju cijele Republike Hrvatske. Tvrtka Končar prepoznaje da je ulaganje u ljude, u mlade znanstvenike budućnost tvrtke. Vjerujemo da će Končar ostati trajna vrijednost ne samo hrvatskog već europskog i svjetskog gospodarstva.

 KONČAR – INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.

 skraćeno KONČAR – KET, vodeće je nastupno poduzeće i nositelj inženjering djelatnosti u grupi KONČAR – Elektroindustrija d.d.

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 

Jedno od važnijih poslovnih područje KONČARA je inženjering ,djelatnost u izgradnji objekata i postrojenja za proizvodnju električne energije.
Vlastitim razvojem te različitim višim oblicima gospodarske suradnje s domaćim i inozemnim partnerima KONČAR je ovladao najmodernijim tehnologijama za proizvodnju primarne i sekundarne elektroopreme te potrebnim znanjima neophodnima za opremanje i gradnju:
-hidroelektrana,
-termoelektrana i
-drugih vrsta elektrana (vjertroelektrane, diesel elektrane itd.)
KONČAR KET nudi i oprema gore navedene objekte po načelu «ključ u ruke».
KONČAR-KET svoju inženjering djelatnost naslanja na proizvode primarne (generatori, transformatori, sklopni aparati) i sekundarne elektroopreme (uzbudni sustavi, mjerni, zaštitni i regulacijski uređaji, komandne ploče, sustavi automatskog upravljanja) iz proizvodnog programa grupe KONČAR, ali i drugih poznatih svjetskih proizvođača.

HE Messocnhore 2 x 90 MVA, Grčka

Hidroelektrane

izgradnja novih i obnova postojećih, jedno su od Končarevih ključnih poslovnih područja («core business-a») te glavna izvozna djelatnost. Od 1948. godine i prve HE Mariborski otok, snage 1 x 24MVA, u Sloveniji, preko prve hidroelektrane realizirane za izvoz 1957. – HE Chichoki Mallian, 3 x 5,5MVA, u Pakistanu, HE Đerdap 1, 3 x 190MVA, u Srbiji, i HE Haditha, 6 x 128MVA, u Iraku, nedavno završene HE Messochore, 2 x 90MVA, u Grčkoj, do danas je opremljeno više od 150 hidroelektrana u zemlji i svijetu, s ukupno više od 350 generatora, ukupne snage preko 15.000MVA).
U suradnji s poznatim domaćim i stranim proizvođačima hidromehaničke i turbinske opreme te izvoditeljima građevinskih radova KONČAR –KET je tehnološki potpuno osposobljen za realizaciju najkompleksnijih projekata ove vrste.
Neke od realiziranih hidroelektrana po svojoj tehničkoj kompleksnosti afirmirale su KONČAR-KET i na svjetskom tržištu i svrstale ga uz bok poznatih svjetskih inženjering tvrtki.

KONČAR-KET
nudi kompletna rješenja za automatizaciju hidroelektrana koja uključuju automatiku agregata, upravljanje branom i rasklopištem, nadzor i nadređeno vođenje na nivou hidroelektrane/sliva te uklapanje u elektroenergetski sustav. Vladanje ovakvim znanjima smatramo posebno značajnim za kvalitetno bavljenje inženjeringom hidroelektrana te garantiranje njene ugovorene funkcionalnosti.

HE Doblar revitalizacija, 1x50 MVA, Slovenija

Končar slijedi svjetski trend povećanja poslovnih aktivnosti na obnovi, modernizaciji i revitalizaciji, uključujući i povećanje snage postojećih hidroelektrana. Primjenjujući nove tehnologije te bogato dugogodišnje iskustvo i na ovom polju Končar postiže zapažene rezultate.

KONČAR u revitalizaciji hidroelektrana») [pdf]

TE Gacko, 1x353 MVA, BiH

Termoelektrane
 
izgradnja novih i obnova postojećih, sljedeće je važno područje aktivnosti KONČAR-a u opremanju objekata za proizvodnju električne energije.
Dosad je KONČAR isporučio više od 160 turbogeneratora ukupne snage 5600MVA, te raspolaže znanjem i tehnologijom za proizvodnju turbogeneratora jedinične snage do 600MVA.
KONČAR-KET posjeduje znanja i iskustva za samostalno izvođenje inženjering radova na kompletnoj elektroopremi termoelektrane, uključujući generator i njemu pripadajuće električne podsustave.
KONČAR-KET je puzdani partner proizviđačima primarne opreme i korisnicima koji detaljno poznaju tehnološki proces termoelektrane, i to za realizaciju specifične elektroopreme, kao što su elektromotorni pogoni, izvori i razvod pomoćne elektroenergije, sustavi upravljanja i zaštite i sl.

KONČAR – Termoelektrana Plomin 2») [pdf]

Druge vrste elektrana

(vjetar, diesel, sunce, gorivne ćelije itd.) također su predmet poslovnog interesa KONČARA.
Na temelju rezultata vlastitiog razvoja KONČAR-KET je zakoračio u poslovno područje izgradnje vjetroelektrana kao još jednog obnovljivog izvora elektrčne energije.
Izgradnja prvog vjetroparka snage 14 x 1MW je u tijeku.

KONČAR – Vjetroelektrane») [pdf] 

 OBNOVLJIVI IZVORI

U primjeni novih tehnologija distribuirane proizvodnje električne energije posebno mjesto pripada obnovljivim izvorima energije. Njihova primjena postala je imperativ održivog razvoja i energetske neovisnosti. Upravo zbog toga je u KONČAR – Inženjeringu za energetiku i transport 2005. godine osnovana poslovna jedinica Vjetroelektrane.

Poslovna jedinica Vjetroelektrane je, u suradnji s drugim društvima sustava Končar, razvila vjetroagregat snage 1 MW. Vjetroagregat je u cijelosti rezultat vlastitog razvoja sustava Končar, a u njegovoj izradi sudjeluje čak četrnaest društava. Uspješno je izrađen prototip agregata koji je ispitan u tvornici, te krajem 2008. godine na lokaciji Pometeno brdo kod Splita pušten u pogon. Na istoj lokaciji planira se izgradnja vjetroelektrane sa šesnaest vjetroagregata (od kojih će petnaest biti snage 1MW, a jedan snage 2,5 MW).Trenutno se organizira serijska proizvodnja vjetroagregata snage 1 MW, a planirana proizvodnja je pedeset jedinica na godinu. Istovremeno je u tijeku razvoj prototipa vjetroagregata snage 2,5 MW, čije je instaliranje na Pometenom brdu planirano krajem 2011. godine.

Sve informacije o ovoj uspješnoj hrvatskoj tvrtci možete dobiti na :

KONČAR – INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.
10000 ZAGREB, Fallerovo šetalište 22
e-mail: info@koncar-ket.hr
Fax: 01/3667-515
Matični broj: 3654354
OIB: 29898970552

Poslovna jedinica:
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
01/3667-511
PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE
01/3667-521
ELEKTRIČNA VUČA I POMORSTVO
01/3666-380
SUSTAVI UPRAVLJANJA I ZAŠTITE
01/3667-509
DISTRIBUCIJA ENERGENATA I INDUSTRIJA
01/3667-502
VJETROELEKTRANE
01/3655-814
URED UPRAVE
01/3667-512; 01/3667-518
Financijski i opći poslovi
01/3666-534
Računovodstvo
01/3655-852
Nabava
HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)
 01/3655-855