PRORAČUN 2012.

Proračun 2012.: Za reformu energetskog sektora 21 milijun kuna, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode 272 milijuna kuna

Zagreb, 13. veljače 2012. – Najzanimljiviji dio proračuna Ministarstva gospodarstva jest onaj koji se odnosi na ‘Reformu energetskog sektora’. Vrijedan je 21.126.513,00 kuna što je 469.520,00 kuna manje od prošlogodišnjeg. Projekcija proračuna za Ministarstvo zaštite okoliša i prirode iznosi 272.816.273,00 kune, što je za 98.314.413,00 kuna više u odnosu na prošlu godinu kada je iznosio 174.501.860,00 kuna.

Proračunom je za 2012. godinu za uklanjanje prepreka poboljšanju energetske efikasnosti u sektoru stanovanja i usluga predviđeno 1.300.000,00 kuna (prošle godine 2.000.000 kuna), za projekt IPA I 2011 Program Zajednice Inteligentna energija Europe IEE 6.500.000,00 kuna (prošle godine 5.649.139,00 kuna), za projekt obnovljivih izvora energije (darovnica GEF/IBRD) 700.000,00 kuna (prošle godine 50.440,00 kuna), za konkurentnost i održivost energetskog sustava 3.600.000,00 kuna (prošle godine 2.751.000,00 kuna), za projekt IPA 2009 I FPP-RAC – Jačanje i daljnji razvoj unutarnjeg energetskog tržišta u domeni Ugovora o energetskoj zajednici 3.041.000,00 kuna (prošle godine 2.496.833 kuna), za projekt IPA I 2008 – Praćenje sigurnosti opskrbe energentima 4.016.513,00 kuna (prošle godine 5.621.000,00 kuna), za informatizaciju katastra istražnih prostora i eksploatacijskih polja 500.000,00 kuna (prošle godine 1.250,00 kuna) i za projekt IPA I 2007 – Administrativno upravljanje podacima u području energetike 1.496.000,00 kuna (prošle godine 3.026.371,00 kunu).

Projekcija proračuna za Ministarstvo zaštite okoliša i prirode iznosi 272.816.273,00 kune što je za 98.314.413,00 kuna više u odnosu na prošlu godinu kada je iznosio 174.501.860,00 kuna.

U zaštitu prirode izdvojiti će se 14.205.815,00 kuna (prošle godine 17.351.250,00 kuna), a to uključuje 1.500.000,00 kuna za financijsko praćenje međunarodnih projekata, 8.500.000,00 kuna za zaštitu prirode, 635.000,00 kuna za tehničku pomoć Europske komisije za provedbu strategije Europske unije za Dunavsku regiju i 3.570.815,00 kuna za projekt IPA I 2009 – Priprema planova upravljanja i jačanje inspekcije NATURA 2000.

Za zaštitu okoliša izdvojiti će se 78.066.774,00 kuna (prošle godine 32.085.400,00 kuna), a to uključuje 1.500.000,00 kuna za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš, 2.675.000,00 kuna za suradnju na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, 2.280.000,00 kuna za nadzor okoliša i prirode, 90.000,00 za poticanje nevladinih udruga za zaštitu okoliša (prošle godine 900.000,00 kuna), 722.000,00 kuna za promicanje, informiranje i organiziranje događanja u zaštiti okoliša, 3.668.806,00 za upravljanje operativnih programom i izgradnju sposobnosti – IPA Operativni program – MJERA 3.1., 125.000,00 kuna za izradu nacionalnog izvješća o stanju Jadranskog mora, 7.440.000,00 kuna za izradu i provedbu dokumenata za poboljšanje upravljanja okolišem, 80.000,00 kuna za pripremu stručnih ispita za obavljanje poslova iz područja zaštite okoliša, 100.000,00 kuna za integrirano sprječavanje i nadzor onečišćenja – IPPC, 192.718,00 kuna za izradu nacionalnog Akcijskog plana za održivu proizvodnju i potrošnju 2010-2011 UNEP/MAP, 5.705.000,00 kuna za program IPA 2009 – Uspostava centara za provedbu IPPC Direktive na regionalnom nivou u Hrvatskoj, 490.000,00 kuna za program IPA I – Jačanje kapaciteta za provedbu SAPARD (mjera 1 i 2) i IPARD programa (mjere 101 i 103), 4.500.000,00 kuna za monitoring Jadranskog mora – IBRD, 350.000,00 kuna za Montrealski protokol, 780.000,00 za uspostavu sustava praćenja i upravljanja kakvoćom zraka – PHARE 2006, 866.250,00 kuna za provedbu novog zakona o zaštiti okoliša uređenog s legislativnom EU u slučaju kaznenih dijela protiv okoliša – IPA 2008, dok se ostali troškovi odnose na administraciju i upravljanje ministarstvom, informatizaciju uprave i upravljanje zgrada. Za gospodarenje otpadom proračunom je predviđeno 90.566.556,00 kuna u odnosu na 44.319.180,00 kuna iz 2011. godine. To uključuje 240.000,00 kuna za postupanje s otpadom, 5.476.560,00 kuna za sanaciju lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke) – IPA Operativni program – MJERA 1.2., 8.221.500,00 kuna za program IPA I 2009 – Jačanje kapaciteta za nadzor prekograničnog prometa otpadom, 100.000,00 kuna za provedbu projekta izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Bikrac – ISPA 2005, 37.542.852,00 kuna za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina – IPA Operativni program 2007-2009 MJERA 1.1 i 38.985.644,00 kuna za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun –  IPA Operativni program 2007-2009 MJERA 1.1.

Agenciji za zaštitu okoliša (AZO) pripalo je 19.986.303,00 kuna u odnosu na 15.136.000,00 kuna iz 2011. godine. To čini 2.983.728,00 kuna za informacijski sustav zaštite okoliša, 725.000,00 kuna za projekte s međunarodnim institucijama, 9.600.795,00 kuna za administraciju i upravljanje agencijom, 2.802.980,00 kuna za izvješćivanje o stanju okoliša, 1.419.800,00 kuna za informatizaciju Agencije, 290.000,00 kuna za opremanje zgrade, 539.000,00 kuna za izradu programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom (LIFE 05), 1.480.000,00 kuna za GEF – Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih za pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj i 145.000,00 kuna za IPA 2008 – Višekorisnički program za projekt sudjelovanja zemalja Zapadnog Balkana u radu Europske agencije za okoliš.

Za nacionalne parkove i parkove prirode izdvojeno je 69.990.825,00 kuna u odnosu na 65.610.030,00 kuna u 2011. godini. Navedeno čini 44.424.336,00 kuna za upravljanje i administracijom nacionalnih parkova, parkova prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode, 2.950.000,00 za zaštitu prirode, 18.774.139,00 za projekt integracije u EU NATURA 2000, 2.287.350,00 kuna za projekt IPA I 2007 – Utvrđivanje potencijalnih NATURA 2000 područja u moru i 1.555.000,00 kuna za projekt IPA I 2007 – Uspostava faunističke i speleološke baze podataka.

Dodajmo ovome kako su subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora za projekt razgradnje Koksare d.o.o. Bakar smanjene sa prošlogodišnjih 500.000 kuna na 250.000 kuna.

Prijedlog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predviđa prihod od poslovanja u 2012. godini u visini od 1.196.514.000,00 kuna i rashode poslovanja u visini od 1.054.717.000,00 kuna bez uključenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / CROENERGO MEDIA

 

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, CCRES, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, GREEN ENERGY, HCOIE, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, RENEWABLES JAPAN STATUS REPORT, SOLAR SERDAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s