Energetska obećanja HDZ-a

Hrvatski Centar Obnovljivih Izvora Energije

prenosi

Energetska obećanja HDZ-a

Zagreb, 19. studenog 2011. (KOLUMNA) – U aspektu energetike i zaštite okoliša, HDZ se u svojem programu oslonio na dvije ključne poruke: “Pouzdan, efikasan i održiv energetski sustav preduvjet je razvijenom i uspješnom gospodarstvu i gospodarskom razvoju.” i “Održivi razvitak Republike Hrvatske moguć je jedino uz učinkovitu zaštitu i očuvanje prostora i okoliša.”. Kao i u prošloj kolumni gdje sâm govorio o energetskim obećanjima Kukuriku koalicije, niti ovdje nije riječ o proklamiranju političke stranke već analizi predizbornog programa.

U aspektu primarnih izvora energije, HDZ je u svojem programu posebno istaknuo izgradnju novih kapaciteta za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, izgradnju LNG terminala i Jadransko-jonskog plinovoda, razvoj plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske posebno u Lici i Dalmaciji te izgradnju regionalnog plinovoda Kutina – Dobrovac i Kukuljanovo – Omišalj. U planu je dovršetak izgradnje HE Dubrovnik 2, izrada plana za izgradnju HE Vinodol 2, potom izgradnja Bloka C TE Sisak, početak izgradnje HE Ombla i gradnja zamjenskog bloka C TE Plomin. Posebno su istaknuli i izgradnju HE Sava koju će obuhvatiti izgradnja HE Podsused, HE Prečko, HE Zagreb i HE Drenje. HDZ je u svojem programu istaknuo tzv. potprogram “Zeleni razvoj Hrvatske” koji obuhvaća između ostalog, zanimljivo, izradu Zakona o obnovljivim izvorima energije. O ovim i drugim pitanjima energetike i zaštite okoliša HDZ-ovog programa pogledajte u nastavku.

Pouzdan, efikasan i održiv energetski sustav preduvjet je razvijenom i uspješnom gospodarstvu i gospodarskom razvoju.

Cilj energetskog sektora u predstojećem razdoblju HDZ-a, ako dođe na vlast, bit će ostvariti sigurnu i konkurentnu opskrbu energijom proizvedenom u Republici Hrvatskoj, racionalnu i štedljivu upotrebu, te povećanje energetske učinkovitosti i proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. Izgradnja energetske infrastrukture bit će pokretač gospodarskih aktivnosti i zamašnjak razvoja novog doba industrijske proizvodnje. U programu navode: “Koristeći sredstva europskih fondova poticat ćemo otvaranje i razvoj hrvatskog tržišta energije i njegovu integraciju u unutarnje energijsko tržište Europske unije.”.Tome su dodali: “U predstojeće četiri godine izgradit ćemo dodatne skladišne kapacitete za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata ovisno o regionalnoj potrošnji. Planiramo i osuvremeniti naftovodni sustav Janaf-a kroz projekte transporta i skladištenja nafte i naftnih derivata.”

Planiranom izgradnjom LNG terminala i Jadransko-jonskog plinovoda, u HDZ-ov programu ističu da će Hrvatska postati regionalni lider u pripremi, a uskoro i u realizaciji povezivanja svih transportnih sustava na jugoistoku Europe.

Nakon izgradnje interkonektora s Mađarskom i Slovenijom HDZ će nastaviti povezivanje plinskog sustava sa susjednim zemljama izgradnjom interkonektora s BiH, Srbijom, Crnom Gorom i novog interkonektora sa Slovenijom, te time u potpunosti osigurati, kako navode, “stabilnu opskrbu hrvatskog tržišta plina i postati transportni koridor od sjevera prema jugu i istoka prema zapadu.”.

Zamišljen je i nastavak provedbe plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske posebno u Lici i Dalmaciji, te izgradnja regionalnog plinovoda Kutina – Dobrovac i Kukuljanovo – Omišalj. Potom izgradnja hidroelektrane Senj i Kosinj koje su planirane kao akumulacijske elektrane koje će omogućiti stvaranje energetskih uvjeta u mreži za priključenje i regulaciju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

“Sve naše hidroelektrane osposobit ćemo za rad u vršnom režimu proizvodnje pri čemu planiramo revitalizirati sve postojeće hidroelektrane. Revitalizacija hidroelektrana pokreće hrvatsko gospodarstvo koje može samostalno izvesti 70 do 90% potrebnih radova koristeći domaću hrvatsku industriju u isporuci opreme za revitalizaciju.”. Također, u planu je dovršetak hidroelektrane Dubrovnik 2, a pripremila bi se i izgradnja HE Vinodol 2 kao crpne, reverzibilne elektrane nužne za izgradnju regulacijskih mehanizama u elektroenergetskom sustavu.

HDZ je najavio i izgradnju Bloka C termoelektrane Sisak koja će od 2013. godine, prema planu, proizvoditi oko 1,5 TWh godišnje. Dovršili bi i revitalizaciju HE Zakučac, te započeli izgradnju HE Ombla i gradnju zamjenskog Bloka C termoelektrane Plomin.

“Projekt izgradnje hidroelektrane na Savi već je pokrenut kao multidisciplinarni i višenamjenski projekt. Projekt je regionalnog karaktera zbog regulacije toka rijeke Save sa Slovenijom. Projekt obuhvaća izgradnju HE Podsused, HE Prečko, HE Zagreb i HE Drenje.”

Za poticanje izgradnje crpnih elektrana HDZ bi uveo i novu poticajnu tarifnu kategoriju za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Program HDZ-a nije jednoznačno odredio rješavanje problematike obnovljivih izvora energije ali su naveli kako planiraju daljnji razvoj takvih projekata. U tom smislu navode: “Time ćemo omogućiti energetsku samodostatnost prvenstveno hrvatskih otoka, a posebno kombinaciju fotonaponskih elektrana s crpnim, reverzibilnim hidroelektranama i elektranama na drvnu biomasu.”

Prvenstveno za otoke, ali i za cijelu Hrvatsku, HDZ priprema razvoj malih distribuiranih obnovljivih elektrana (solarne, vodikove gorive ćelije) te priključenje istih u HEP-ov distribucijski sustav.

HDZ najveću moguću važnost u svojem programu pridaje tzv. Zelenom razvoju Hrvatske. S tim u skladu donijeli bi posebni Zakon o obnovljivim izvorima energije, te bi i financijski posebno poticali proizvodnju energije iz obnovljivih izvora poput vjetra, vodne energije, biogoriva i sunca.

Kao zaključak o temi obnovljivih izvora energije naveli su: “U sljedećem mandatnom razdoblju ćemo kroz poticajni zakonodavni okvir omogućiti izgradnju 400 MW novih proizvodnih kapaciteta u sustavu obnovljivih izvora energije.”

Posebno su istaknuli ukidanje Zakona o privatizaciji HEP-a početkom 2010. godine. Navedeno se odnosi na omogućavanje ulaska domaćih i stranih investitora u sektor energetike, ali po principu nove izgradnje, a ne prodaje postojećih infrastrukturnih energetskih objekata i kompanija.

Održivi razvitak Republike Hrvatske moguć je jedino uz učinkovitu zaštitu i očuvanje prostora i okoliša.

“Ciljevi zaštite okoliša su očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem, integracija okoliša u druge sektore (turizam, energetiku, industriju, poljoprivredu, šumarstvo, rudarstvo i prostor), uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja okoliša i uključivanje javnosti u procese donošenja odluka o okolišu”, navode u HDZ-ovom programu.

“Stoga će Hrvatska demokratska zajednica, ako dođe na vlast, usmjeriti razvoj države prema “zelenom gospodarstvu” pokretanjem proizvodnje i investicijskog ciklusa u Hrvatskoj uglavnom utemeljenog na programima i zahtjevima zaštite okoliša”, stoji u potprogramu pod nazivom “Zeleni razvoj Hrvatske”.

Program “Zeleni razvoj Hrvatske” je program, kako ističu, razvoja proizvodnje i zapošljavanja koji podrazumijeva ulaganja u izgradnju sustava gospodarenja otpadom, u zaštitu voda, u obnovljive izvore energije, zeleni promet, u ekološku poljoprivredu, u šumarstvo, održivi turizam, kao i energetski učinkovitu gradnju. Provedba ovog Programa zamišljena je u suradnji s nadležnim ministarstvima te ostalim institucijama.

Programom je predviđeno da velika ulaganja iz EU fondova u zaštitu okoliša ujedno budu ulaganja u tehnološki razvoj, unapređenje proizvodnje, povećanje zapošljavanja i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Kako ističu, program “Zelenog razvoja Hrvatske” dao bi posebni značaj znanstveno-razvojnim istraživanjima i transferu tehnologija i jamčio bi konkurentnost hrvatskog gospodarstva na europskoj i svjetskoj razini.

“Proteklih godina napravili smo velike pomake, modernizirali zakonodavstvo, uspostavili informacijski sustav u zaštiti okoliša, te pojačali uključenost javnosti i nevladinih udruga u zaštitu okoliša. Pored novih propisa vezanih uz gospodarenje otpadom, u potpunosti je zabranjena uporaba tvari koje oštećuju ozonski sloj, započeli su intenzivni radovi na obradi otpadnih voda i izgradnji kanalizacijskih sustava, a poseban napredak napravljen je u upravljanju posebnim kategorijama otpada.”

“Naš najveći izazov ostaje daljnje poboljšanje sustava gospodarenja otpadom. Dovršit ćemo izgradnju tri započeta županijska centra za gospodarenje otpadom te započeti i do 2018. izgradit ćemo još trinaest novih županijskih i regionalnih centara za gospodarenje otpadom ukupne vrijednosti od oko 800 milijuna eura (od čega oko 500 milijuna iz EU fondova). Sanirat ćemo i zatvoriti sva postojeća i ilegalna odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj do kraja 2018. godine.”

Bitna pretpostavka za održivi razvitak prostora Republike Hrvatske je kvalitetan sustav prostornog uređenja. Zakonom o prostornom uređenju i gradnji propisana su pravila uređenja prostora s intencijom njegove zaštite i održivog gospodarenja, a osobito su propisane mjere kontrole i očuvanja obalnog i otočnog područja od neprimjerene izgradnje.

HDZ se pozvao na donošenje prostornih planova županija, gradova i općina, te prostornih planova područja posebnih obilježja (nacionalni parkovi, parkovi prirode i druga). Za sljedeći mandat najavili su izradu nove Strategije prostornog razvoja i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske. U programu su naveli kako će izraditi i novi Akcijski plan za zaštitu Jadranskog mora, priobalja i otoka kako bi dodatno ojačali održivo gospodarenje, očuvanje morskih eko-sustava od svih izvora onečišćenja i potaknuli razvoj gospodarskih djelatnosti, osobito turizma na ekološki održiv način.

Programom su na sveobuhvatan način popisane sve predviđene investicije koje HDZ, ako dođe na vlast, namjerava realizirati. Propagiranjem programa “Zeleni razvoj Hrvatske” je vidljivo pridavanje važnosti obnovljivim izvorima energije, ali nije jednoznačno određeno hoće li se i na koji način riješiti mnogi zakonodavni i proceduralni problemi vezani uz primjerice stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije, povećanje kvote primjerice solarne energije u ukupnoj kvoti obnovljivih izvora energije gdje se takva proizvodnja potiče i slično. Planovi oko primarnih izvora energije, točnije izgradnje skladišnih kapaciteta za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i druge teme nisu “inovacija” političkog programa već su posljedica ispunjenja zakonodavnih obveza iz pretpristupnog procesa Hrvatske Europskoj uniji. Zanimljivo je kako u programu ni jednom riječju nije spomenuta nuklearna energija, točnije planovi za nove nuklearne kapacitete. Vama dragi čitatelji ostavljamo da procjenite kvalitetu ovog programa i ocjenite buduće stanje energetike ako HDZ dođe na vlast.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / CROENERGO MEDIA

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, CCRES, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, GREEN ENERGY, HCOIE, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, RENEWABLES JAPAN STATUS REPORT, SOLAR SERDAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s