Obnovljivi izvori energije, napredne energetske mreže i energetska učinkovitost


HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

i

Sveučilište u ZagrebuObnovljivi izvori energije, napredne energetske mreže i energetska učinkovitost”

Devet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziralo je okrugli stol pod nazivom „Obnovljivi izvori energije, napredne energetske mreže i energetska učinkovitost“ koji se, pod pokroviteljstvom Vlade RH, održao u prostoru Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Auditorium Maximum, Unska 3, Zagreb).

Cilj Okruglog stola je bio potaknuti istraživanje i razvoj novih energetskih tehnologija i sustava s posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije, napredne energetske mreže i energetsku učinkovitost.

Sudionici Skupa su ukazali na značaj obnovljivih izvora energije u kontekstu energetske učinkovitosti i izgradnje naprednih energetskih mreža (smart grids) te na strukturne izazove transportnih sredstava/sustava i zgradarstva povezano s obnovljivim izvorima energije.

 


PREZENTACIJE:

Uvodna riječ – prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić: Ekonomski aspekti i gospodarski potencijali obnovljivih izvora energije (.pdf)
Prof. dr. sc. Neven Duić: Obnovljivim izvorima energije i poticajnom regulativom do novih radnih mjesta (.pdf)
Prof. dr. sc. Tajana Krička: Biomasa i biogoriva iz šumarstva, poljoprivrede i prehrambene industrije (.pps)
Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić: Tehnički i tehnološki izazovi u obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti (.pdf)

 

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava sa sljedećim panelistima:

Prof. dr. sc. Stjepan Car, predsjednik uprave Končar – Institut za elektrotehniku
Obnovljivi izvori energije, napredne mreže i energetska učinkovitost (.pdf)
Dr. sc. Goran Granić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar
Darko Horvat, dipl. ing., načelnik Uprave za energetiku, MINGORP
Prof. dr. sc. Mladen Vedriš, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu: OIE – kampus Borongaj (.pdf)
Prof. dr. sc. Željko Tomšić
, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
OIE i eneregetska učinkovitost u pregovorima o pristupanju EU za poglavlje Energetika (.ppt)

 

prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu

 

U razvoju novih tehničkih rješenja danas je potreba za interdisciplinarnim pristupom vrlo izražena. Sveučilište u Zagrebu to je prepoznalo udruživanjem razvojnih kapaciteta devet svojih tehničkih i biotehničkih fakulteta na izazovnom, i za gospodarstvo izuzetno važnom području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

 

prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, dekan FER-a

Cilj nam je da kroz istraživanje i razvoj, organizirane u multidisciplinarnom istraživačko-razvojnom programu, realiziramo napredne koncepte i tehnološke podloge za razvoj energetske industrije u Hrvatskoj u sferi obnovljivih izvora energije, a time i za otvaranje novih radnih mjesta s visokom dodanom vrijednošću.

Istraživanja i razvoj u okviru programa odnosila bi se na obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i izgradnju naprednih energetskih mreža (smart grids) te na strukturne izazove transportnih sredstava/sustava i zgradarstva povezano s obnovljivim izvorima energije. Stoga pozivamo na podršku našemu programu i aktivno sudjelovanje u njemu svih odgovornih čimbenika Republike Hrvatske, a posebno Vlade Republike Hrvatske preko ministarstava nadležnih za predmetnu problematiku te zainteresirane gospodarske subjekte. Drugim riječima, zalažemo se za sinergiju: gospodarstva-politike-znanosti.

 

Okrugli stol organiziralo je devet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tehničkog i biotehničkog područja:

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Građevinski fakultet
Arhitektonski fakultet
Agronomski fakultet
Šumarski fakultet
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 

Čelnici devet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu potpisali su u utorak, 19. travnja u Rektoratu, zajedničku Deklaraciju u kojoj su istaknuti zaključci doneseni u okviru održane rasprave, kao i zajednički plan aktivnosti vezano uz pokretanje multidisciplinarnog istraživačko-razvojnog programa.

Navedene aktivnosti u Deklaraciji dodatno naglašavaju značaj i važnost akademske zajednice i potencijala koji se nalazi u okviru našega Sveučilišta.

 


Uz visoke uzvanike, na Skupu je sudjelovalo oko 500 gostiju, stručnjaka iz ovoga područja kao i relevantnih gospodarskih subjekata.

 

ZNAČAJ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Interes za korištenjem obnovljivih izvora energije i gospodarenjem energijom postojao je oduvijek, no sve do početka 21. stoljeća on nije bio ekonomski značajan. Tehnološki razvoj, poskupljenja dominantnih fosilnih izvora energije, prijetnja globalnog zatopljenja i politički prepoznata potreba za energetskom neovisnošću nacionalnih gospodarstava rezultirali su fascinantnim rastom korištenja obnovljivih izvora energije i povećanim nastojanjem da se gospodari potrošnjom energije.

 


Trenutna važnost i budući potencijal obnovljivih izvora energije vidljiv je, kako iz apsolutnih, tako i iz relativnih pokazatelja na svjetskoj razini (prosječni godišnji porasti instaliranih kapaciteta u zadnjih pet godina: 20% sunčevo grijanje, 30% vjetroelektrane, 50% fotonaponske elektrane i biodizel).

Gospodarenje energijom ima goleme gospodarske potencijale, dijelom u smanjivanju ukupne potrošnje energije, a dijelom u plasmanu kvalitetnih tehničkih proizvoda i rješenja. Posebno je važno napomenuti da rast u oba sektora prati i značajno povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj novih energetskih tehnologija.


Trenutno iznimno dobro stanje temelji se u značajnoj mjeri na raznovrsnim programima poticaja. Budući da će poticaje u ovome području doskora zamijeniti obvezujuća zakonska regulativa, potražnja neće jenjavati i vitalno je stoga razviti dinamičnu i prilagodljivu energetsku industriju koja proizvode i tehnička rješenja može ponuditi i domaćem i svjetskom tržištu.

Razvoj takve energetske industrije jedino je moguć kontinuiranim zajedničkim djelovanjem hrvatskih istraživačkih, razvojnih i obrazovnih potencijala te hrvatskih gospodarskih subjekata, uz inicijalnu ciljanu podršku državne i lokalne vlasti takvome djelovanju. Konkurentnom domaćom energetskom industrijom potrebno je mijenjati trenutno dominantno stanje samo korištenja i ugradnje uvozne opreme uz izdašne državne poticaje.


HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, CCRES, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, GREEN ENERGY, HCOIE, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, RENEWABLES JAPAN STATUS REPORT, SOLAR SERDAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s