HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

i

Sveučilište u ZagrebuObnovljivi izvori energije, napredne energetske mreže i energetska učinkovitost”

Devet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziralo je okrugli stol pod nazivom „Obnovljivi izvori energije, napredne energetske mreže i energetska učinkovitost“ koji se, pod pokroviteljstvom Vlade RH, održao u prostoru Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Auditorium Maximum, Unska 3, Zagreb).

Cilj Okruglog stola je bio potaknuti istraživanje i razvoj novih energetskih tehnologija i sustava s posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije, napredne energetske mreže i energetsku učinkovitost.

Sudionici Skupa su ukazali na značaj obnovljivih izvora energije u kontekstu energetske učinkovitosti i izgradnje naprednih energetskih mreža (smart grids) te na strukturne izazove transportnih sredstava/sustava i zgradarstva povezano s obnovljivim izvorima energije.

 


PREZENTACIJE:

Uvodna riječ – prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić: Ekonomski aspekti i gospodarski potencijali obnovljivih izvora energije (.pdf)
Prof. dr. sc. Neven Duić: Obnovljivim izvorima energije i poticajnom regulativom do novih radnih mjesta (.pdf)
Prof. dr. sc. Tajana Krička: Biomasa i biogoriva iz šumarstva, poljoprivrede i prehrambene industrije (.pps)
Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić: Tehnički i tehnološki izazovi u obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti (.pdf)

 

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava sa sljedećim panelistima:

Prof. dr. sc. Stjepan Car, predsjednik uprave Končar – Institut za elektrotehniku
Obnovljivi izvori energije, napredne mreže i energetska učinkovitost (.pdf)
Dr. sc. Goran Granić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar
Darko Horvat, dipl. ing., načelnik Uprave za energetiku, MINGORP
Prof. dr. sc. Mladen Vedriš, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu: OIE – kampus Borongaj (.pdf)
Prof. dr. sc. Željko Tomšić
, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
OIE i eneregetska učinkovitost u pregovorima o pristupanju EU za poglavlje Energetika (.ppt)

 

prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu

 

U razvoju novih tehničkih rješenja danas je potreba za interdisciplinarnim pristupom vrlo izražena. Sveučilište u Zagrebu to je prepoznalo udruživanjem razvojnih kapaciteta devet svojih tehničkih i biotehničkih fakulteta na izazovnom, i za gospodarstvo izuzetno važnom području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

 

prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, dekan FER-a

Cilj nam je da kroz istraživanje i razvoj, organizirane u multidisciplinarnom istraživačko-razvojnom programu, realiziramo napredne koncepte i tehnološke podloge za razvoj energetske industrije u Hrvatskoj u sferi obnovljivih izvora energije, a time i za otvaranje novih radnih mjesta s visokom dodanom vrijednošću.

Istraživanja i razvoj u okviru programa odnosila bi se na obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i izgradnju naprednih energetskih mreža (smart grids) te na strukturne izazove transportnih sredstava/sustava i zgradarstva povezano s obnovljivim izvorima energije. Stoga pozivamo na podršku našemu programu i aktivno sudjelovanje u njemu svih odgovornih čimbenika Republike Hrvatske, a posebno Vlade Republike Hrvatske preko ministarstava nadležnih za predmetnu problematiku te zainteresirane gospodarske subjekte. Drugim riječima, zalažemo se za sinergiju: gospodarstva-politike-znanosti.

 

Okrugli stol organiziralo je devet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tehničkog i biotehničkog područja:

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Građevinski fakultet
Arhitektonski fakultet
Agronomski fakultet
Šumarski fakultet
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 

Čelnici devet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu potpisali su u utorak, 19. travnja u Rektoratu, zajedničku Deklaraciju u kojoj su istaknuti zaključci doneseni u okviru održane rasprave, kao i zajednički plan aktivnosti vezano uz pokretanje multidisciplinarnog istraživačko-razvojnog programa.

Navedene aktivnosti u Deklaraciji dodatno naglašavaju značaj i važnost akademske zajednice i potencijala koji se nalazi u okviru našega Sveučilišta.

 


Uz visoke uzvanike, na Skupu je sudjelovalo oko 500 gostiju, stručnjaka iz ovoga područja kao i relevantnih gospodarskih subjekata.

 

ZNAČAJ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Interes za korištenjem obnovljivih izvora energije i gospodarenjem energijom postojao je oduvijek, no sve do početka 21. stoljeća on nije bio ekonomski značajan. Tehnološki razvoj, poskupljenja dominantnih fosilnih izvora energije, prijetnja globalnog zatopljenja i politički prepoznata potreba za energetskom neovisnošću nacionalnih gospodarstava rezultirali su fascinantnim rastom korištenja obnovljivih izvora energije i povećanim nastojanjem da se gospodari potrošnjom energije.

 


Trenutna važnost i budući potencijal obnovljivih izvora energije vidljiv je, kako iz apsolutnih, tako i iz relativnih pokazatelja na svjetskoj razini (prosječni godišnji porasti instaliranih kapaciteta u zadnjih pet godina: 20% sunčevo grijanje, 30% vjetroelektrane, 50% fotonaponske elektrane i biodizel).

Gospodarenje energijom ima goleme gospodarske potencijale, dijelom u smanjivanju ukupne potrošnje energije, a dijelom u plasmanu kvalitetnih tehničkih proizvoda i rješenja. Posebno je važno napomenuti da rast u oba sektora prati i značajno povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj novih energetskih tehnologija.


Trenutno iznimno dobro stanje temelji se u značajnoj mjeri na raznovrsnim programima poticaja. Budući da će poticaje u ovome području doskora zamijeniti obvezujuća zakonska regulativa, potražnja neće jenjavati i vitalno je stoga razviti dinamičnu i prilagodljivu energetsku industriju koja proizvode i tehnička rješenja može ponuditi i domaćem i svjetskom tržištu.

Razvoj takve energetske industrije jedino je moguć kontinuiranim zajedničkim djelovanjem hrvatskih istraživačkih, razvojnih i obrazovnih potencijala te hrvatskih gospodarskih subjekata, uz inicijalnu ciljanu podršku državne i lokalne vlasti takvome djelovanju. Konkurentnom domaćom energetskom industrijom potrebno je mijenjati trenutno dominantno stanje samo korištenja i ugradnje uvozne opreme uz izdašne državne poticaje.


HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)