HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Fotonaponski sustavi: Autonomni

Autonomni (samostalni) sustavi za svoj rad nemaju potrebu spajanja na električnu mrežu. Glavni zadatak autonomnih sustava je da akumuliraju proizvedenu energiju u akumulatore (baterije) kako bi tokom noći te uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta opskrba energijom bila zagarantirana. Tom se sustavu pored akumulatora mora dodati regulator za kontrolirano punjenje i pražnjenje baterije, a dodavanjen izmjenjivača (DC/AC) autonomni sustavi mogu zadovoljiti i sve vrste tipičnih mrežnih potrošača kojima je potreban izmjenični napon. Takvi su sustavi pogodni za osiguranje potrebnih količina električne energije gdje nema javne distribucijske mreže te gdje je cijena priključka na mrežu previsoka i sl.

Prednosti:

jednostavna montaža sustava, dugovječnost, fotonaponski moduli laki i prenosivi
mogućnost nadogradnje sustava, nema održavanja, potpuna energetska neovisnost
autonomni sustavi štite okoliš i nema računa za električnu energiju

Mogućnosti primjene:

izolirani/izdvojeni objekti (vikendice, primorska vikend naselja, ribnjaci, lovačke kučice itd.)
telekomunikacijski sustavi (odašiljači, repetitori, bazne stanice)
ulična rasvjeta, autobusna stajališta, parkirališta
vodocrpilišta
razna signalizacija
mobilne jedinice, kamping kučice, kamperi i plovila
sustavi za automatsko prikupljanje i praćenje podataka (mjerno kontrolne stanice za meteorolške, klimatske, sezimološke, hidrološke, ekološke i slične namjene).

Fotonaponski sustavi: Mrežni

Fotonaponski sustavi spajaju se preko izmjenjivača na distribucijsku mrežu i sami proizvode istosmjernu struju koju treba naknadno pretvoriti u izmjenični napon mrežne frekvencije kako bi napajali trošila ili radili paralelno s elektroenergetskom mrežom.

FN sustavi mrežno povezani rade tako da ih mreža ,,vodi”, odnosno održava frekvenciju i napon, gdje se u slučaju nestanka mrežnog napona prekida rad izmjenjivača.

Kod FN sustava na krovu kuće osim proizvedene električne energije predane u mrežu, postoji i potrošnja električne energije obiteljske kuće. Spajanje s mrežom može se oblikovati na dva načina. U prvom načinu spajanja FN sustava na mrežu, izlazna struja iz sustava služi za snabdijevanje potrošača u kućanstvu, a proizvedeni višak se mjeri i daje u mrežu. Drugi mogući način spajanja je taj da se FN sustav nakon izmjenjivača i mjernog brojila direktno spaja na mrežu, tj. sva proizvedena električna energija se daje u mrežu, a potrošač se napaja preko drugog voda koji ima svoje brojilo. Drugi način je povoljniji za potrošače obzirom da se proizvodnja iz FN sustava financijski potiče, pa se tako može više zaraditi puštajući svu električnu energiju u mrežu.

Određeni broj fotonaponskih modula zavisno o potrebnoj snazi i raspoloživoj površini krova, spajaju se u seriju i u paralelu. Fotonaponski moduli se pomoću kablova spajaju sa fotonaponskim izmjenjivačima u razdjelnom ormariću. Razdjelni ormarić opremljen je odvodnicima prenapona i istosmjernim prekidačima. Fotonaponski izmjenjivači pretvaraju istosmjernu struju fotonaponskih modula u izmjenični napon reguliranog iznosa i frekvencije, sinkroniziran s naponom mreže.

Sam sustav se ne mora isključivo montirati na krov. Svaka raspoloživa površina (krovovi trgovačkih centrara, auto-kuća, proizvodnih hala, polja, neiskorištena zemljišta…) koja ima povoljnu orijentaciju može biti pogodna za postavljanje sustava, uz uvjet da je spojno mijesto za priključak na električnu mrežu u neposrednoj blizini.

Kriteriji za odabir opreme su:

poznato podrijetlo opreme
tehnička dokumentacija opreme
atesti i tehnička jamstva opreme
proizvodna jamstva opreme
trajanje jamstva
cijena

Ishođenje dozvola za fotonaponske elektrane

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) nadležan je za sklapanje ugovora o otkupu električne energije od povlaštenih proizvođača koji su taj status stekli u skladu s procedurom definiranom podzakonskim aktima.

Podzakonski akti dostupni su na internetskoj stranici HROTE-a, http://www.hrote.hr

Osnovni uvjet stjecanja statusa povlaštenog proizvođača, kao i prava na poticajnu cijenu proizvedene električne energije je priključak postrojenja na elektroenergetsku mrežu nadležnog operatora sustava.

Prema navedenoj zakonskoj regulativi fizička ili pravna osoba koja namjerava postati povlašteni proizvođač treba ishoditi sljedeće dokumente kako bi stekao status povlaštenog proizvođača i pravo na otkup električne enrgije po poticajnoj cijeni.

Prethodno odobrenje za izgradnju postrojenja/Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (izdaje ga Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva), http://www.mingorp.hr

Ugovor ili predugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu (izdaje ga HEP-ODS d.o.o. DP Elektra za nadležno distribucijsko područje), http://www.hep.hr

Prethodno rješenje o statusu povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija ), http://www.hera.hr

Rješenje o statusu povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija nakon što je postrojenje izgrađeno), http://www.hera.hr

Fotonaponski sustavi: Tracking

Fotonaponski sustavi koji mogu rotirati FN module nazivaju se Tracking sustavi. Takvim sustavima je omogućeno da prate (engl. track) kretanje Sunca na nebu. Na taj način možemo povećati količinu sunčevog zračenja na FN modul, a time se povečava proizvodnja FN sustava. Ta kretanja mogu biti izvedena na nekoliko različitih načina:

jednoosna rotacija po vertikalnoj osi: Moduli su montirani tako da rotiraju u odnosu na horizontalnu os (0-90), sjever jug
dvoosna rotacija: Moduli su montirani na sustav koji može pomicati module u smjeru istok-zapad i mijenjati kut nagiba modula u odnosu na horizontalu, tako da će moduli uvijek biti optimalno okrenuti prema Suncu.

Montiranje FN modula na konstrukcije koje omogućavaju dvoosno praćenje Sunca tijekom dana omogućuje proizvodnju 30-40% više energije u odnosu na fiksnu mrežu.Jednoosno praćenje je puno jednostavnije, ali je doprinos puno manji i ne prelazi 15 %.

Mogučnost primjene:

Mrežni sustav
Autonomni sustav

Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.
HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)