ZAŠTITA OKOLIŠA – PREGLED SEKTORA HCOIE

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

ZAŠTITA OKOLIŠA

Pregled sektora

Sredstva iz programa pomoći Europske Unije u sektoru zaštite okoliša, kako u pretpristupnom razdoblju tako i neposredno po stupanju u članstvo, prvenstveno su usmjerena na ispunjavanje uvjeta iz tzv. Heavy Investment Directives, odnosno zakonodavstva Europske unije u područjima upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te kvalitete zraka. Osnovni razlog za takav odabir prioritetnih sektora je činjenica da navedeni sektori zahtijevaju značajna financijska ulaganja kako bi se postigao standard propisan odgovarajućim direktivama. Operativni program Zaštita okoliša Infrastrukturna ulaganja u sektoru zaštite okoliša u pretpristupnom razdoblju financirana su kroz programe ISPA i IPA IIIb. Ključni okvir za korištenje sredstava Europske Unije u području regionalne konkurentnosti je Operativni program Zaštita okoliša. Ciljevi navedenog Operativnog programa podrazumijevaju korištenje raspoloživih financijskih sredstava za: poboljšanja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju županijskih/regionalnih centara za gospodarenja otpadom, u pravilu, vrijednosti iznad 10 milijuna eura Operativna struktura Pretpristupnim programima pomoći ISPA i IPA IIIb upravljaju: Resorna ministarstva: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva http://www.mzopu.hr i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva http://www.mrrsvg.hr Resorne agencije: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU http://www.safu.hr, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost http://www.fzoeu.hr te Hrvatske vode http://www.voda.hr Korištenje sredstava Korisnici projekata isključivo su komunalne tvrtke u javnom vlasništvu (komunalne tvrtke zadužene za vodoopskrbu i odvodnju te županijske tvrtke za upravljanje centrima za gospodarenje otpadom). Osnovu za korištenje sredstava čine sektorske strategije (ISPA Strategija te IPA Operativni program za zaštitu okoliša) koje sadržavaju i indikativnu listu velikih projekata s koje se odabiru projekti koji će se kandidirati za sredstva EU. Pripremu projekata vrše krajnji korisnici u suradnji s resornim nacionalnim institucijama, a u skladu sa zahtjevima Europske komisije. Nakon odobrenja Europske komisije, pojedinačni projekt provode (uključujući javnu nabavu) za to akreditirana tijela (SAFU, HV i FZOEU). Privatne tvrtke imaju mogućnost sudjelovati u provedbi samih projekta na način da se javljaju na javne natječaje za provedbu projekata. Dodatne mogućnosti Osim navedenog, u pretpristupnom razdoblju projekte iz sektora zaštite okoliša i energetike moguće je kandidirati i kroz IPA komponentu I „Jačanje institucija“ iako je ta komponenta prvenstveno usmjerena na pomoć tijelima državne uprave u usvajanju i provedbi zakonodavstva Europske Unije, a ne na investicijske projekte, IPA komponentu II „Prekogranična suradnja“. RH sudjeluje u ukupno 8 prekograničnih i transnacionalnih programa suradnje, no i tu nije moguće financirati infrastrukturne projekte većeg financijskog opsega. Za sve aktivnosti povezane sa sudjelovanjem Republike Hrvatske u prekograničnim i transnacionalnim programima odgovoran je Odjel za prekograničnu suradnju u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Također, RH sudjeluje i u programu „Inteligentna energija u Europi“ (eng. IEE), namijenjenom promicanju aktivnosti i pravnih mjera vezanih uz energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije te poticanje ulaganja u nove/učinkovite tehnologije. Naglasak IEE programa je na razmjeni iskustava, policy inovacijama, strateškom planiranju i jačanju kapaciteta provedbe politike održive energije, a ne na kapitalnim ulaganjima.

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, CCRES, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, GREEN ENERGY, HCOIE, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, RENEWABLES JAPAN STATUS REPORT, SOLAR SERDAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s