Projekt Ugljični otisak – trag odgovornosti – HCOIE

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Projekt Ugljični otisak – trag odgovornosti

Većom energetskom učinkovitošću povećava se konkurentnost, odražava korporativna savjest i odgovornost te umanjuje prijetnja okolišu i životu na Zemlji. Želeći podići svijest javnosti i poslovnih subjekata o neposrednim utjecajima ljudskih aktivnosti na okoliš, Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu (REC Hrvatska), tvrtka SPONA komunikacije i Energetski institut „Hrvoje Požar“ pokrenuli su projekt Ugljični otisak – trag odgovornosti. To je prvi javni projekt u Hrvatskoj koji je inicirao raspravu o utjecaju ukupnih ljudskih aktivnosti na kvalitetu okoliša i zdravlje ljudi, kako na razini pojedinca tako i na razini gospodarstva odnosno javnog sektora.

Vrijednost projekta prepoznala su mjerodavna državna tijela i institucije te ga podupiru Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Hrvatska gospodarska komora i Agencija za zaštitu okoliša.

U sklopu projekta, 7. travnja 2011. održava se i Prva hrvatska konferencija Ugljični otisak – trag odgovornosti koja će okupiti predstavnike gospodarstva i javne uprave s ciljem edukacije o mogućnostima smanjenja ugljičnog otiska u poslovanju, predstavljanja primjera dobre prakse te razmjene iskustava. Stručnjaci Energetskog instituta Hrvoje Požar prilagodit će hrvatskim prilikama metodologiju izračuna emisije CO2, na temelju IPCC metodologije za proračun emisije stakleničkih plinova razvijene pod okriljem Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime. Na temelju metodologije moći će se izračunati točan ugljični otisak tvrtki koje po jedinici proizvoda, po jedinici dobiti ili po jedinici utrošene energije emitiraju najmanje stakleničkih plinova, odnosno imaju najmanji ugljični otisak. Ti će pokazatelji biti podloga za dodjelu godišnje Nagrade za najveći doprinos smanjenju ugljičnog otiska.

Ugljični otisak (Carbon footprint, CFP)

mjera je utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš preko emisije stakleničkih plinova izražene u jedinicama ugljičnog dioksida – CO2. Izračun je korisna metoda prikaza utjecaja pojedinaca i organizacija na globalno zatopljenje i klimatske promjene. Pri mjerenju se uzimaju u obzir izravna emisija (iz potrošnje energije za potrebe kućanstva te korištenja različitih prijevoznih sredstava) i neizravna emisija (iz korištenja svih potrebnih proizvoda i usluga), a izražava se kilogramima ili tonama CO2. Ugljični je otisak usko povezan s korištenjem energije: što se energija efikasnije troši, to je manji ugljični otisak, odnosno emisija CO2. Tvrtke i institucije utječu na ukupno smanjenje ugiljčnog otiska i optimizacijom procesa te suradnjom s dobavljačima i partnerima koji posluju u skladu s načelima održivog razvoja.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.

Konferencija

Poštovani,

pozivamo Vas na sudjelovanje u radu Prve hrvatske konferencije Ugljični otisak – trag odgovornosti koja će odgovoriti na pitanja kako smanjiti emisiju CO2, odnosno ugljični otisak (Carbon Footprint) i kako unaprijediti svijest o nužnosti održivog i konkurentnog poslovanja.

Ugljični otisak – trag odgovornosti, jednodnevna konferencija

Kada: 7. travnja 2011., od 9:00 do 15:00 sati

Gdje: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Cilj: unaprijediti svijest o nužnosti održivog i konkurentnog poslovanja

Kotizacije: do 31. ožujka 950 kn+PDV, nakon 31. ožujka 1050 kn+PDV

Konferencija je namijenjena tvrtkama čiji su menadžeri i stručnjaci zaduženi za zaštitu okoliša, održivi razvoj i korporativne komunikacije već prepoznali vrijednosti poslovanja prema načelima održivog razvoja i koje primjenjuju tehnologije usmjerene na smanjenje ugljičnog otiska, jamčeći pritom dugoročnu poslovnu održivost. Osim predstavnika gospodarstva, u radu konferencije sudjelovat će i predstavnici državne uprave i lokalne samouprave predstavljanjem projekata od javnog interesa, jer održivi razvoj nije moguć, ako se usporedno ne radi na svim razinama.

Teme

Metodologija izračuna ugljičnog otiska prilagođena hrvatskim prilikama
Predstavljanje Nagrade za najveći doprinos smanjenju ugljičnog otiska (Carbon Footprint)
Predstavljanje primjera dobre prakse

Detaljne informacije o programu Konferencije nalaze se na :

http://www.spona.hr

http://www.rec-croatia.hr

http://www.eihp.hr

Kontakt
Vesna Bončina, REC Hrvatska
01 4921 117
vesna@rec-croatia.hr

Bojan Slišković, REC Hrvatska
01 4921 126
bojan@rec-croatia.hr

Marijana Jambrović, SPONA komunikacije
tel: 01 2310 309
marijana.jambrovic@spona.hr

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, CCRES, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, GREEN ENERGY, HCOIE, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, SOLAR SERDAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s