UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2011. GODINU

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )
prenosi izviješće

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2011. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcijama za 2012. i 2013. godinu (»Narodne novine«, broj 140/2010), za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (dalje u tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnog društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.

(2) Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:

1. 34,47% onima koje promiču razvoj športa,

2. 5,42% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti,

3. 19,98% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću,

4. 12,46% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom,

5. 3,97% onima koje se bave tehničkom kulturom,

6. 10,20% onima koje se bave kulturom,

7. 1,01% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih,

8. 12,49% onima koje pridonose razvoju civilnog društva.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe raspoređuju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu na sljedeći način:

1. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 1., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Glava 05 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, za aktivnost A577030 – Poticanje Programa javnih potreba športa (HOO) – 91,63%, za aktivnost A577031 – Poticanje bavljenja športom invalidnih osoba – Hrvatski paraolimpijski odbor – 4,91%, za aktivnost A768039 – Hrvatski školski športski savez – 1,90%, za aktivnost A768040 – Hrvatski športski savez gluhih – 1,27% i za aktivnost A768016 – Hrvatski sveučilišni športski savez – 0,29%;

2. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 2., u razdjelu 046 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Glava 05 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, za aktivnost A558053 – Potpora za programe usmjerene djeci i mladima – 28,00% i u razdjelu 100 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Glava 05 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, za aktivnost A795004 – Prevencija, rano otkrivanje, liječenje, rehabilitacija ovisnika i smanjenje šteta – 72,00%;

3. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 3., u razdjelu 025 Ministarstvo financija, Glava 06 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, za aktivnost A544024 – Pomoći organizacijama za humanitarne svrhe – 84,88%, u razdjelu 046 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Glava 05 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, za aktivnost A754015 – Zaklada »Hrvatska za djecu« – 7,96% i u razdjelu 100 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Glava 05 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, za aktivnost A803005 – Suradnja s udrugama građana – 5,58% i za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 1,58%;

4. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 4., u razdjelu 046 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Glava 05 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnost, za aktivnost A754019 – Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom – 53,50%, za aktivnost A753015 – Udruge branitelja iz Domovinskog rata – 10,80% i u razdjelu 100 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Glava 05 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 35,70%;

5. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 5., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Glava 05 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, za aktivnost A577028 – Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture – 100%;

6. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 6., u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Glava 05 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, za aktivnost T777036 – Promocija kulture u svijetu – 22,07%, za aktivnost A776010 – Pomoći nacionalnim manjinama u inozemstvu – 15,69%, i u razdjelu 055 Ministarstvo kulture, Glava 05 Ministarstvo kulture, za aktivnost A565027 – Programi muzejsko galerijske djelatnosti – 4,19%, za aktivnost A565030 – Programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti – 30,67%, za aktivnost A565033 – Nove medijske kulture – 12,13% i za aktivnost A565034 – Međunarodna kulturna suradnja – 15,25%;

7. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 7., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Glava 05 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, za aktivnost A577130 – Poticaji udrugama za izvannastavne aktivnosti – 100%;

8. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 8., u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 10 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, za aktivnost A509014 – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Udruge za razvoj zajednice – 81,40%, za aktivnost A509051 – Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva – 14,70% i u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Glava 05 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, za aktivnost A776056 – Programi društva prijateljstva Republike Hrvatske – 3,90%.

Članak 4.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo kulture, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i Ured za udruge izvještavaju Ministarstvo financija o utrošku sredstava raspoređenih sukladno članku 3. ove Uredbe, na sljedeći način:

– izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. godine dostavlja se do 15. listopada 2011. godine;

– izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine dostavlja se do 31. siječnja 2012. godine.

Članak 5.

Evidenciju o vrstama prihoda od igara na sreću iz kojih se izdvaja dio prihoda za financiranje programa organizacija, vodi Financijska agencija i to za:

– dobit od lutrijskih igara na sreću – ostvarena dobit Hrvatske Lutrije d.o.o.,

– mjesečnu naknadu od igara klađenja,

– mjesečnu naknadu od priređivanja lutrijskih igara na sreću,

– mjesečnu naknadu od priređivanja igara na sreću u casinima,

– mjesečnu naknadu od priređivanja igara na sreću na automatima,

– godišnju naknadu od igara klađenja,

– godišnju naknadu od priređivanja igara na sreću na automatima,

– godišnju naknadu od priređivanja igara na sreću u casinima.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 460-01/11-01/01

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 24. veljače 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

prenosi

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, RENEWABLE ENERGY, PASSIVE ENERGY, ALTERNATIVE ENERGY, GREEN ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, SOLAR SERDAR, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, HCOIE, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, CCRES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s