HCOIE – ODJEL ZA OIE

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Odjel za OIE i EU

Odjel za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost (Odjel OIEU) je ustrojstvena jedinica unutar Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Misija Odjela OIEU je donošenje i primjena složenih politika, procedura i strateških inicijativa u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Odjel za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost obavlja upravne i stručne poslove u svezi s obnovljivim izvorima energije i energetskom učinkovitošću kao važnim dijelovima energetske politike Republike Hrvatske. Odjel OIEU izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti; predlaže i prati ekonomske instrumente za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti; prati i analizira ostvarivanje politike i strategije u segmentu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, osobito ispunjavanje ciljeva (udjela); utvrđuje prepreke i predlaže mjere za uklanjanje prepreka za provedbu politike i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti; analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora u segmentu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju; izdaje prethodna i energetska odobrenja za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača; vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera za korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša-posebice ublažavanje klimatskih promjena, poljoprivreda, industrija, promet, šumarstvo, graditeljstvo, upravljanje državnom imovinom i dr.); obavlja stručne poslove u svezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Odjelu OIEU ustrojene su slijedeće ustrojstvene jedinice:

I. ODSJEK ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE
Odsjek za obnovljive izvore priprema nacionalne programe za korištenje obnovljivih izvora energije u području električne i toplinske/rashladne energije i usklađuje njihovu provedbu; prati aktivnosti za implementaciju i sustave potpore za korištenje obnovljivih izvora energije u području električne i toplinske/rashladne energije; predlaže nacionalne programe i mjere za korištenje obnovljivih izvora i novih tehnologija te mjere za uklanjanje prepreka prati njihovu provedbu; priprema, prati i predlaže korekciju sustava poticajnih cijena za povlaštenu proizvodnju električne i toplinske/rashladne energije; sudjeluje u aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u aktivnostima vezanim uz sporazume Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim organizacijama na području obnovljivih izvora energije; organizira promotivne aktivnosti za korištenje obnovljivih izvora energije u području električne i toplinske/rashladne energije te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

II. ODSJEK ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST
Odsjek za energetsku učinkovitost priprema nacionalne programe za učinkovitije korištenje energije i usklađuje njihovu provedbu; prati aktivnosti za učinkovitije korištenje energije, predlaže nacionalne programe i mjere za učinkovitije korištenje energije i novih tehnologija te mjere za uklanjanje prepreka, prati njihovu provedbu; sudjeluje u aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u aktivnostima vezanim uz sporazume Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim organizacijama na području energetske učinkovitosti; predlaže i provodi mjere za učinkovitije korištenje energije u sustavu javnom sektoru, a posebno u sustavu državne uprave; organizira promotivne aktivnosti za poboljšanje energetske učinkovitosti te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

III. ODSJEK ZA BIOGORIVA
Odsjek za biogoriva priprema programe i mjere za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; usklađuje njihovu provedbu sa sektorima poljoprivrede i zaštite okoliša; prati aktivnosti za implementaciju i sustave potpore za korištenje biogoriva, predlaže nacionalne programe i mjere za korištenje bigoriva i novih tehnologija te mjere za uklanjanje prepreka, prati njihovu provedbu, sudjeluje u aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u aktivnostima vezanim uz sporazume Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim organizacijama na području biogoriva; organizira promotivne aktivnosti za korištenje biogoriva te obavlja druge poslove iz svog djelokruga .

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, CCRES, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, GREEN ENERGY, HCOIE, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, SOLAR SERDAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s