BIOGORIVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2011


Zbog zaštite okoliša i zahtjeva standarda Europske unije Vlada je propisala da će ove godine u promet biti stavljeno 18.500 tona biogoriva. Do 2020. ta količina morat će se proširiti na 180.000 tona godišnje, kako bi se dosegnula potrebna kvota od 10 posto goriva iz ekoloških izvora u sektoru prijevoza. Glavnina biogoriva za početak će biti biodizel, dok će se količine bioetanola u promet puštati po količinama od 3000 tona u 2011. pa do 34.500 tona u 2020. godini. Prema Nacionalnom akcijskom planu poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu, koji je Vlada prihvatila na prošlotjednoj sjednici, izražava se namjera da ukupna količina biogoriva bude i proizvedena u Hrvatskoj. Ministar gospodarstva Đuro Popijač ocijenio je da bi se na taj način ostvarili i poticaji za uvođenje visokih tehnologija u ovo proizvodno područje.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.

Prema Zakonu o biogorivima za prijevoz već je utvrđeno da će se od distributera motornih goriva prikupljati posebna naknada koja će se zatim isplaćivati proizvođačima biogoriva. Poticaji će rasti u skladu s rastom godišnjih kvota biogoriva koja bude stavljana u promet. S druge strane poticat će se i korištenje biogoriva kod vlasnika motornih vozila. Iako oblik tih olakšica još nije precizno definiran, Vlada u Nacionalnom akcijskom planu spominje, primjerice, irski model, gdje su uvedene niže stope poreza za vozila s niskim emisijama stakleničkih plinova. Navodi se i ciparski sustav, koji je uveo trošarinsku olakšicu od 1200 eura za kupnju hibridnih vozila, odnosno, vozila koja mogu koristiti i biogorivo.

Nabrojani su i primjeri Švedske i Poljske koje su kupnju “zelenih vozila“ upisale u programe javne nabave tijela državne uprave. U Švedskoj 85 posto automobila koje kupuju ili unajmljuju tijela državne vlasti moraju biti ekološki prihvatljiva. Vlada je izmijenila i Uredbu o kakvoći tekućih naftnih goriva. Po toj uredbi u prodaji na benzinskim crpkama smije biti samo benzin kakvoće euro 5 (do 10 miligrama sumpora u kilogramu benzina), dok se za dizelska goriva obveza postizanja standarda euro 5 produžava do 21. prosinca 2011. godine. Za loživo i plinsko ulje te brodsko plinsko gorivo europske granične vrijednosti moraju se postići do kraja 2012. godine. Prema riječima Branka Bačića, ministra zaštite okoliša, Vlada se na takvo rješenje odlučila zato što Ina još nije dovršila modernizacije rafinerija u dijelu za proizvodnju dizelskog goriva. Uredbom je ujedno propisano da dizel s većim postotkom sumpora ne smije na benzinskoj postaji biti prodavan kao “eurodizel” ili s oznakom „BS“. Rokovi za produženo korištenje goriva lošijeg od eurostandarda, dogovoreni su u pregovaračkom procesu Hrvatske i Europske unije.Više informacija na https://solarserdar.wordpress.com.

Uredba donosi i obvezu distributera benzina da potrošačima osiguraju informacije o sadržaju biogoriva u benzinu. Primjerice, benzin u kojem je do 5 posto biogoriva, označavat će se oznakom E5, a s udjelom od 5 do 10 posto nosit će oznaku E10. Dizelsko gorivo u kojem udjel biogoriva doseže do 7 posto nosit će oznaku B7. U skladu s europskim propisima, na mjestima na kojima se prodaje gorivo s metalnim aditivima morat će stajati naljepnica s tekstom „Sadrži metalne aditive“. U skladu s europskim pravilima propisane su i procedure provjere kvalitete goriva koje distributeri stavljaju u promet.

SOLAR SERDAR