HCOIE – BIOGORIVO U RH U 2011

BIOGORIVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2011


Zbog zaštite okoliša i zahtjeva standarda Europske unije Vlada je propisala da će ove godine u promet biti stavljeno 18.500 tona biogoriva. Do 2020. ta količina morat će se proširiti na 180.000 tona godišnje, kako bi se dosegnula potrebna kvota od 10 posto goriva iz ekoloških izvora u sektoru prijevoza. Glavnina biogoriva za početak će biti biodizel, dok će se količine bioetanola u promet puštati po količinama od 3000 tona u 2011. pa do 34.500 tona u 2020. godini. Prema Nacionalnom akcijskom planu poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu, koji je Vlada prihvatila na prošlotjednoj sjednici, izražava se namjera da ukupna količina biogoriva bude i proizvedena u Hrvatskoj. Ministar gospodarstva Đuro Popijač ocijenio je da bi se na taj način ostvarili i poticaji za uvođenje visokih tehnologija u ovo proizvodno područje.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.

Prema Zakonu o biogorivima za prijevoz već je utvrđeno da će se od distributera motornih goriva prikupljati posebna naknada koja će se zatim isplaćivati proizvođačima biogoriva. Poticaji će rasti u skladu s rastom godišnjih kvota biogoriva koja bude stavljana u promet. S druge strane poticat će se i korištenje biogoriva kod vlasnika motornih vozila. Iako oblik tih olakšica još nije precizno definiran, Vlada u Nacionalnom akcijskom planu spominje, primjerice, irski model, gdje su uvedene niže stope poreza za vozila s niskim emisijama stakleničkih plinova. Navodi se i ciparski sustav, koji je uveo trošarinsku olakšicu od 1200 eura za kupnju hibridnih vozila, odnosno, vozila koja mogu koristiti i biogorivo.

Nabrojani su i primjeri Švedske i Poljske koje su kupnju “zelenih vozila“ upisale u programe javne nabave tijela državne uprave. U Švedskoj 85 posto automobila koje kupuju ili unajmljuju tijela državne vlasti moraju biti ekološki prihvatljiva. Vlada je izmijenila i Uredbu o kakvoći tekućih naftnih goriva. Po toj uredbi u prodaji na benzinskim crpkama smije biti samo benzin kakvoće euro 5 (do 10 miligrama sumpora u kilogramu benzina), dok se za dizelska goriva obveza postizanja standarda euro 5 produžava do 21. prosinca 2011. godine. Za loživo i plinsko ulje te brodsko plinsko gorivo europske granične vrijednosti moraju se postići do kraja 2012. godine. Prema riječima Branka Bačića, ministra zaštite okoliša, Vlada se na takvo rješenje odlučila zato što Ina još nije dovršila modernizacije rafinerija u dijelu za proizvodnju dizelskog goriva. Uredbom je ujedno propisano da dizel s većim postotkom sumpora ne smije na benzinskoj postaji biti prodavan kao “eurodizel” ili s oznakom „BS“. Rokovi za produženo korištenje goriva lošijeg od eurostandarda, dogovoreni su u pregovaračkom procesu Hrvatske i Europske unije.Više informacija na https://solarserdar.wordpress.com.

Uredba donosi i obvezu distributera benzina da potrošačima osiguraju informacije o sadržaju biogoriva u benzinu. Primjerice, benzin u kojem je do 5 posto biogoriva, označavat će se oznakom E5, a s udjelom od 5 do 10 posto nosit će oznaku E10. Dizelsko gorivo u kojem udjel biogoriva doseže do 7 posto nosit će oznaku B7. U skladu s europskim propisima, na mjestima na kojima se prodaje gorivo s metalnim aditivima morat će stajati naljepnica s tekstom „Sadrži metalne aditive“. U skladu s europskim pravilima propisane su i procedure provjere kvalitete goriva koje distributeri stavljaju u promet.

SOLAR SERDAR

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, CCRES, CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES, GREEN ENERGY, HCOIE, HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, SOLAR SERDAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s