LOKALNI RAZVOJ (LIFE) – SOLAR SERDAR

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE SOLAR SERDAR

Program Ujedinjenih naroda za razvoj

O UNDP-u u Hrvatskoj

UNDP postoji u Hrvatskoj od 1996. godine kad je utemeljen prvi Ured za vezu. Ured je prerastao u Nacionalni ured stalnog predstavnika 2001. godine. Postojanje UNDP-a u Hrvatskoj temelji se na Standardnom osnovnom sporazumu o pomoći UNDP-a s hrvatskom Vladom.

Programske aktivnosti UNDP-a Hrvatska temelje se na Nacionalnom programu UNDP-a u Republici Hrvatskoj od 2007. do 2011. koji je odobrio Izvršni odbor UNDP/UNFPA-a 24. siječnja 2007. Nacionalni program vremenski odgovara razdoblju Okvira nacionalnog strateškog razvoja hrvatske Vlade (2006. – 2013.). Konzultacije s višim ključnim službenicima Vlade te unutar zajednice donatora pokazuju da zacrtani rezultati nacionalnog programa strateški doprinose razvoju Okvira nacionalne strategije razvoja i Nacionalnim milenijskim ciljevima razvoja (NMDGs).

Intervencije koje podupire UNDP također su potpuno usklađene s prioritetima Strategije pristupa EU, inicijativama Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF CPD 2007. – 2011.), Populacijskim fondom Ujedinjenih naroda (UNFPA), Agencijom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) kao i Strategijom za pomoć državi Svjetske banke. Program je razvijen u razdoblju od 6 mjeseci na temelju brojnih konzultacija sa svim nadležnim ministarstvima, Središnjim državnim uredom za razvojnu strategiju, lokalnim vlastima, partnerima iz područja civilnog društva, te agencijama UN-a.

Naša misija
Naglasak plana razvoja Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP-a) u Hrvatskoj svodi se na vrlo jednostavnu izjavu – “Ne zanemarimo niti jednog građanina”. UNDP Hrvatska obvezao se podržati Hrvatsku u svim naporima za postizanje najvišeg stupnja ljudskog dostojanstva i blagostanja za sve svoje građane, bez obzira na spol, vjeru ili etničku pripadnost. Radimo na promicanju održivog razvoja društva, sigurnosti ljudi i jednakih mogućnosti u skladu s europskim i međunarodnim normama, načelima i obvezama koje je Hrvatska prihvatila. Povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva, UNDP gradi partnerstva i pomaže u mobilizaciji sredstava, dok istovremeno pomaže Hrvatskoj dijeliti svoje vlastito razvojno iskustvo i stručnost s drugima.

Lokalni Razvoj (LIFE)

Program lokalnog razvoja UNDP-a ima za cilj premostiti razlike između razvijenih i manje razvijenih područja u Hrvatskoj, poticanjem socijalnog i gospodarskog oporavka zajednica pogođenih ratom uz istovremeno jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i pružanje pomoći ranjivim skupinama. U središtu aktivnosti Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) nalaze se općine i gradovi u ruralnim krajevima koji spadaju pod područje od posebne državne skrbi (Prema Zakonu o područjima od posebne državne skrbi – PPDS) i najslabije razvijene jedinice lokalne samouprave prema nedavno razvijenom indeksu razvoja, unutar tri specifična zemljopisna područja: Banovina i Kordun, Lika i dalmatinsko zaleđe i Istočna Slavonija – Podunavlje.

LIFE program usklađuje se i nadopunjuje s postojećim državnim, županijskim i lokalnim razvojnim aktivnostima ali s pojačanim usmjerenjem prema „nišama” – zajednicama, ranjivim skupinama, pojedincima i poduzećima koja, iz različitih razloga, nisu u mogućnosti sudjelovati u razvojnim aktivnostima.

Nadalje, u posljednjih nekoliko godina, s obzirom na napredak opće situacije u državi i promjene u razvojnim planovima koji su se okrenuli prema strateškim prioritetima u zakonskom okviru i izgradnji kapaciteta a u svezi s procesom približavanja EU, mnoge međunarodne organizacije otišle su s područja teško pogođenih ratnim razaranjima usmjerivši svoju pažnju na ostala područja rada. Najranjiviji dijelovi populacije u udaljenim i marginaliziranim područjima zemlje ostavljeni su u uvjetima koji se ne mogu usporediti s većim i razvijenim gradovima i ostalim naprednijim područjima u Hrvatskoj.

Sukladno tomu, potrebno je usmjeriti značajnu pažnju kako bi se najslabije razvijenim područjima što prije pružio potreban razvojni poticaj, posebice u cilju izgradnje kapaciteta najslabije razvijenih malih općina u ciljanim županijama te s namjerom smanjenja značajnih regionalnih razlika u stupnju razvoja, kako bi se ostvario ravnomjerniji razvoj između i unutar regija, posebice onih mikroregija koje najviše zaostaju u razvoju. Ovaj problem rješavat će se putem niza pripremljenih projektnih prijedloga s cjelovitom tehničkom dokumentacijom, za koje ciljane jedinice lokalne samouprave i županije inače nisu imale dovoljno kapaciteta.

Uz svoje regularne aktivnosti, LIFE program također će provoditi i aktivnosti iz UNDP-eva projekta iz „Spain MDG Achievement Fund” (MDG-F): “Closing the Chapter: Social Inclusion and Conflict Transformation in War Affected Areas of Croatia”.

Aktivnosti
Aktivnosti programa organizirane su na temelju četiri komponente koje se međusobno podržavaju:

(a) podrška većoj poduzetničkoj i gospodarskoj aktivnosti i investiranju, posebno u poljoprivredi i poljoprivrednim proizvodima, ruralnom turizmu, te maloj proizvodnji,
(b) poboljšanje pružanja socijalnih usluga, s naglaskom na starijim osobama, povratnicima i isključenim grupama,
(c) ograničena obnova ciljane osnovne komunalne infrastrukture, posebno vezano za funkcioniranje malih, izoliranih sredina, poslova i lokalnih tržišta,
(d) jačanje lokalnih vlasti na razini županija i općina, uključujući sposobnosti potrebne za iskorištavanje sredstava EU-a.

Uz to, kao podrška ovim četirima aktivnostima, bit će pripremljen i niz projektnih prijedloga s cjelovitom tehničkom dokumentacijom, za razvojne projekte u odabranim jedinicama lokalne samouprave.Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com i
https://solarserdar.wordpress.com .

Kako je postotak nezaposlenosti i migracija u ciljanim područjima i dalje relativno visok, Program namjerava više pažnje posvetiti mogućnostima za lokalno poslovanje, omogućavanju izobrazbe za razvoj poslovanja, uspostavi proizvodno-distribucijskih lanaca između većih tvrtki i malih i srednjih poduzeća, te omogućavanju pristupa financijskim institucijama i sredstvima. Uz sve veće sudjelovanje u Programu, lokalne vlasti u tri zemljopisna područja stječu znanje, vještine i alate za bolje osmišljavanje i provedbu politika lokalnog razvoja, te za pružanje ciljanih usluga. Program su podržali Vlada kraljevine Norveške, Vlada kraljevine Nizozemske, Austrijska razvojna agencija (ADA), jedinice lokalnih i regionalnih vlasti te UNDP. Provedbeni partner je Ured Potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj, obnovu i povratak. Partneri su Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva; Središnji ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, jedinice lokalne i regionalne samouprave (gradovi, općine i županije), lokalne i nacionalne nevladine organizacije, međunarodne organizacije (OESS i UNHCR) i lokalne tvrtke.

LIFE projekti
(dostupno samo na engleskom jeziku)

Socio-economic recovery of Areas of Special State Concern:
Banovina-Kordun region
Project addresses “pockets of poverty” and directly reaches-out to the socially excluded groups and individuals in the Banovina-Kordun region…
Socio-economic recovery of Areas of Special State Concern:
Eastern Slavonia-Danube Basin
Project is aimed at improving economic and social cohesion in Vukovar-Srijem County by promoting sustainable development of tourism…
Socio-economic recovery of Areas of Special State Concern:
Lika-Dalmatian Hinternalnd
Project addresses “pockets of poverty” and directly reaches-out to the socially excluded groups and individuals in Lika-Dalmatian Hinterland area…

Svaka kap je važna – Projekt Gacka
Program UN-a za razvoj RBEC i Coca-Cola EMED pokrenuli su projekt regionalnog partnerstva za vode s ciljem osiguranja okvira i zajedničkog akcijskog plana za programe vezane uz vode u europskim zemljama i Zajednici neovisnih država, s posebnim naglaskom na povećani pristup pitkoj vodi, olakšavanje korištenja ekološki prihvatljivih industrijskih tehnologija i akcije razvijanja svijesti u svrhu promoviranja odgovornog gospodarenja vodnim resursima.

Regional Knowledge Hub
Establishment of the Regional hub for assistance to local governments in the Western Balkans builds on a multiannual experience and know-how gained in the UNDP offices and other professionals in the countries of the region…

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE SOLAR SERDAR

Croatian Renewable Energy Center Solar Serdar (CRECSS)

Željko Serdar
Voditelj poslovnog udruženja
Head of business association

http://www.solar-serdar.com
solarserdar@gmail.com

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE, ALTERNATIVE ENERGY, GREEN ENERGY, PASSIVE ENERGY, RENEWABLE ENERGY, RENEWABLE ENERGY CENTER SOLAR SERDAR, SOLAR SERDAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s