SOLAR SERDAR – CENTAR ALTERNATIVNIH IZVORA ENERGIJE

Solarni vakumski kolektor s vakumskim cijevima najnovije tehnologije omogućuje grijanje vode čak i tijekom zimskih mjeseci ili po potpuno oblačnom vremenu te predstavlja odličan izbor za grijanje tople vode u pasivnim kućama. Visoki vakum u vakumskim cijevima solarnog vakumskog kolektora čini solarni vakumski kolektor višestruko učinkovitijim od klasičnog kolektora. Konstrukcija solarnog vakumskog kolektora predstavlja najnoviju tehnologiju izrade vakumskih cijevi promjera 100mm i suhog spoja unutar kolektora. Solarni vakumski kolektor svojim učinkom nadmašuju sve ostale tipove kolektora čak i zimi. Najnovija 4. generacija solarnog vakumskog kolektora maksimalno je učinkovita tijekom cijele godine, ne samo tijekom ljetnih mjeseci.

Korištenjem tehnologije suhe grijačeg spoja unutar vakumske cijevi, solarni vakumski kolektor osigurava nam korištenje zagrijane tople vode čak i zimi, po oblačnim danima kad su drugi solarni kolektori neupotrebljivi.

Srce svakog solarnog vakumskog kolektora je staklena vakumska cijev. U njoj je namješteno pet osnovnih dijelova kojima je zadaća da absorbiraju solarno zračenje i pretvaraju ga u toplinu.Više na solarserdar@gmail.com.

Kondezator
Na vrhu Heta Pipe cijevi nalazi se kondezator koji se suhim spojem spaja s toplinskim kolektorom
Heat Pipe (toplinska cijev)
Heat Pipe je cijev koja se prostire po cijeloj duljini absorbera. To je toplinski element s visokim stupnjem toplinske vodljivosti 4000 – 8000 više od srebra, kovine koja najbolje prenosi toplinu. Toplina se iz absorbera prenosi na Heat Pipe u kojem se nalazi specijalan medij koji ima svojstvo da se može konstantno pretvarati iz plinovitog u tekuće stanje i obratno čak i pri nižim temperaturama. Kad se medij zagrije visoka temperatura putuje gore prema kondezatoru koji zagrijava vodu u toplinskom kolektoru, koji se nalazi na vrhu kolektora i u kojem su uronjene Heat Pipe cijevi.
Absorber
Izraden je iz čistog aluminija visoke kvalitete. Namijenjen je upijanju i prijenosu sunčeve energije. Apsorber je tretiran aluminij-nitridnim selektivnim premazom kako bi se postigla najviša učinkovitost prijenosa topline. Premaz se nanosi pomoću magnetske tehnike raspršivanja. Ovaj posebni optički premaz transformira više od 92% dolaznog zračenje u toplinu.
Staklena cijev
Izrađena je iz borosilikatnog stakla koji ima veliku otpornost na udarce i tuču. Niska količina željeza omogućava visoki postotak prolaska sunčevog zračenja kroz staklo.
Visoki vakum
Da bi se smanjio gubitak topline konvekcijom, staklene cijevi su evakuirane u vakuumu pod pritiskom <10-5 mbar. Solarni vakumski kolektori 4. generacije koriste patentiranu tehniku korištenja visoke temperature i pritiska da se osigura nepropustan spoj stakla na metal vakuumske brtve. Kako bi zadržali stabilnost vakuuma za dugi period koristi se barijev tzv. “živi oganj”. Evakuiranjem zraka iz staklene cijevi apsorbera sav materijal i selektivni premaz su zaštićeni od korozije i drugih utjecaja okoline.

Apsorber i Heat Pipe cijevi su instalirani u visoko stabilnu borosilikatnu vakuumsku staklenu cijev. To spriječava oštećenje i gubitak topline koji se javlja u konvencionalnim solarnim kolektorima.Više na solarserdar@gmail.com.

Kako bi se osigurala visoka učinkovitost apsorpcije, a pogotovo za oblačnih dana. Absorber je tretiran aluminij-nitridnim selektivnim premazom.
Solarni vakumski kolektori absorbiraju veliki dio sunčeve energije pri niskom intezitetu svjetlosti, npr. Kod 200Wm2 kolektori ce lako osigurati 58% učinkovitosti i podignuti temperaturu medija preko 20°C iznad vanjske temperature.

Solarni vakumski kolektori odlikuju se dugotrajnim zadržavanjem topline. Solarni vakumski kolektori imaju cijevi koje su visokovakumirane te sprjecavaju gubitak topline iz cijevi. Emisijski gubici su minimalni. Vakumske cijevi su opremljene toplinskom diodom koja potpuno sprjecava povratak topline iz toplinskog kolektora nazad prema absorberu.

SOLAR SERDAR
CENTAR ALTERNATIVNIH IZVORA ENERGIJE
solarserdar@gmail.com

About CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)• was founded in 1988 as the non-profit European Association for Renewable Energy that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises and interest groups, • is dedicated to the cause of completely substituting for nuclear and fossil energy through renewable energy, • regards solar energy supply as essential to preserve the natural resources and a prerequisite for a sustainable economy,• acts to change conventional political priorities and common infrastructures in favor of renewable energy, from the local to the international level, • brings together expertise from the fields of politics, economy, science, and culture to promote the entry of solar energy, • provides the opportunity to play a part in the sociocultural movement for renewable energy by joining the association for everyone, • considers full renewable energy supply a momentous and visionary goal - the challenge of the century to humanity. Zeljko Serdar Head of CCRES association solarserdar@gmail.com
This entry was posted in ALTERNATIVE and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to SOLAR SERDAR – CENTAR ALTERNATIVNIH IZVORA ENERGIJE

 1. solarserdar says:

  Turbine zauzimaju veliki dio zemljišta !?

  Površina koju prosječna turbina zauzima je izuzetno mala – cca. 30 m2.
  Površina na koju se turbine postavljaju su veoma često nepristupačna i nisu poljoprivredna zemljišta.
  Zemljište između turbina može se bez ikakvog problema koristiti za poljoprivredu.
  U mnogim zemljama vjetroparkovi su turistička atrakcija, te se prema stupnju uređenosti i čistoće mogu mjeriti sa nacionalnim parkovima.

  Vjetroparkovi su nepopularni !?

  Ispitivanja pokazuju upravo suprotno.
  90% pučanstva u npr. Velikoj Britaniji vjeruje kako bi vlada trebala poduprijeti iskorištavanja obnovljivih izvora energije.
  80% populacije podupire u Britaniji plan Vlade za drastičnim povećanjem broja vjetroturbina.
  66% ispitanika odobrava izgradnju novih vjetroparkova u svojim područjima.

  Turbine su opasne !?

  Vjetroparkovi ne proizvode štetne plinove, zagađenja ili opasan otpad.
  U proteklih 25 godine širom svijeta je instalirano preko 68,000 vjetroturbinskih generatora, i niti na jednoj se nije dogodila havarije opasna za zdravlje ljudi.
  Postoje brojne studije koje odgovaraju na potvrđuju kako buka iz vjetroparkova nije štetna ili opasna za ljude.
  Svaki vjetropark mora zadovoljiti po pitanju buke nivo koji je propisan temeljem zakona o zaštiti okoliša. Primjerice, nivo vibracije na udaljenosti 100 metara od turbine je za faktor 10 manji od onog koji je propisan za rad u modernim laboratorijima.

  Zbog vjetroparka pada cijena kuća u blizini !?

  Mnoge studije širom Europe dokazuju kako vjetroparkovi nemaju nikakav utjecaj na prosječnu cijenu kuća.
  Nakon dvije godine rada vjetroparka cijena kuća se počinje naglo podizati.
  Ankete pokazuju kako su oni koji žive blizu vjetroparkova njihovi najveći zagovaratelji.

  Vjetroparkovi tjeraju turiste !?

  Mnogi vjetroparkovi su turistička atrakcija.
  Samo jedan vjetropark u Škotskoj (Scroby Sands) godišnje posjeti preko 30.000 turista.
  90% ispitanih turista koji su posjetili taj Škotski vjetropark izjavilo je kako su bili veoma zadovoljni kako su iskoristili izlet.

  Lopatice turbine opasne su za ptice !?

  Vjetroparkovi se ne izgrađuju na mjestima gdje su migracijski putovi ptica.
  Najveća opasnost za ptice i njihovu populacija su klimatske promjene.
  Ne postoje činjenice da je i jedna vjetropark izazvala bilo koji veći štetan efekt po ptice, veći od neke zgrade ili npr. aerodroma.
  Pri projektiranju i izgradnji vjetroparka sudjeluju i znanstvenici kojima se time omogućuju bolje razumijevanje ekologije ptica.

  Vjetroparkovi proizvode malo energije !?

  Samo jedna turbina snage 2 MW na dobroj lokaciji proizvodi dovoljno energije za opskrbu do 2000 domaćinstava.
  Hrvatska uvozi između 20 i 30% električne energije.
  Očekuje se kako će cijena električne energije dobivene iz vjetroparkova oko 2010. godine biti konkurentna električnoj energiji dobivenih iz drugih izvora.
  Na prostorima poput npr. otoka, vjetroparkovi doprinose sigurnijoj opskrbi.
  Na otocima vjetroparkovi se veoma efikasno mogu koristiti za desalinizaciju vode.
  Predviđa se kako će glavni izvor za dobivanje goriva budućnosti (vodika) biti vjetar.

  Energija iz vjetra ne doprinosi smanjenju klimatskih promjena !?

  Proizvodnjom energije iz vjetra smanjuje se prizvodnja CO2.
  Proizvodnjom od 10% električne energije iz obnovljivih oblika energije do 2010. smanjiti će drastično emisiju CO2.
  Svaka dodatna proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora smanjuje potrošnju fosilnih goriva, čime se smanjuju onečišćenja.

  Projekti izgradnje se provode bez odobrenja lokalne zajednice !?

  Zakonom je strogo propisano kako se vjetroparkovi ne mogu izgrađivati bez odobrenja lokalne zajednice i u sklopu urbanističkog plana.
  Svaki vjetropark mora zadovoljiti strogo propisane zakone i procedure vezane za zaštitu okoliša, prostorni plan i uređenje.
  Za vjetropark veći od 50 MW dozvolu mora izdati Vlada.
  Kod projektiranja vjetroparka mora se zadovoljiti i sačuvati prirodni okoliš.

  Vjetroparkovi su u konačnici skuplji od drugih obnovljivih izvora !?

  Vjetroparkovi su trenutno najekonomičnija tehnologija iskorištavanja obnovljivih izvora energije, u usporedbi sa solarnom, energijom valova i biomasom.
  Vjetroparkovi predstavljaju tehnologiju koja trenutno ima najveću stopu rasta i to u proteklih nekoliko godina od oko 30%.
  Danska trenutno zadovoljava oko 21% svoje potrošnje električne energije iz vjetroparkova, a planovi se do 2030 dostigne iznos od 50%.
  Razvoj vjetroparkova u Danskoj doprinio je razvoju industrije koja proizvodi generatore i turbine, te danas ta industrija zapošljava preko 20.000 ljudi.
  Danska industrija vjetrogeneratora 90% svoje proizvodnje izvozi.
  SOLAR SERDAR
  solarserdar@gmail.com

 2. solarserdar says:

  SOLAR SERDAR recommends CONERGY USA
  Conergy is one of the world’s largest solar energy companies and offers a broad range of products for on-grid and off-grid applications. We work with a select group of manufacturers and our own team of over 300 product engineers and product support specialists to continuously drive innovative design in each of our major product areas.

  Solar-power installations on private homes and businesses, as well as the world’s largest solar plants worldwide, are producing clean energy with Conergy components. Conergy offers solutions for both off-grid and grid-connected installations. In homes where the connection to the public electricity grid would be too costly or complicated, a photovoltaic installation can be your first choice because of its quiet and nearly maintenance-free operation.More info at solarserdar@gmail.com.

  The modules, electrical components, and mounting systems we offer are specifically designed to meet the requirements of the market and are available exclusively from professional wholesalers specializing in renewable energy.
  Solar energy systems reduce up to 100% your electricity costs, depending on system size. Utility prices are only going up every year. Solar energy provides you security from rising electricity rates.

  A solar electric system adds value to any home or building and pays for itself for years to come. And, your solar system adds value without increasing your property taxes.
  Solar is an environmentally responsible technology. Unlike fossil fuels, it does not emit pollutants which create harm to people and the environment.
  The current state and federal incentives for solar can save up to 80% of your system cost. State rebates can drop every six months, so make your reservation now!
  It is a proven technology with panels that are backed by a 25-year manufacturer warranty
  Is Solar Right For Me?

  Solar is right for most every home, depending on your motivation. Are you interested in solar purely for economic benefit? Are you concerned for our environment or the social responsibility of your business? Are you concerned for our environment or the future health of your family? Are you bothered by the fossil fuel situation and wish to declare your energy independence? All of these are great reasons to go solar! Below are a few limiting factors to getting the most out of your solar electric system:

  Do you have a south-facing area of roof or land that can accommodate your solar system?
  A south facing roof is going to provide the optimum potential for your system. Depending on your building orientation, other directions can also provide sufficient production; please consult us for these details.
  Do you have unobstructed space available for your system?
  Each kilowatt (kW) of solar contracted will cover approximately 100-150 sq. ft. of area. This can be a roof, parking structure, ground area, etc. If you do not have ample, unshaded, structurally sound area for solar, then your property may not be well-suited for solar.
  Do you have any daytime shading issues on your south-facing space?
  Trees, neighbors with larger buildings, vents, or other factor that cause shading throughout the day will cause significant decreases to your power production, therefore not making a suitable building for solar.
  Will you need to repair or replace your roof in the next 5 years?
  If so, then you may want to wait to add your solar system during that time, or consider re-roofing now to add your system.
  Toll-free: 888-396-6611
  Fax: 505-473-3830
  Email: info@conergy.us
  Headquarters:
  2480 West 26th Avenue, Suite 2-B
  Denver, CO 80211

  Distribution Sales Group:
  2480 West 26th Avenue, Suite 2-B
  Denver, CO 80211

  2000 Randolph Road SE, Suite 105
  Albuquerque, NM 87106
  Projects Group:
  101 Lindenwood Drive, Suite 130
  Malvern, PA 19355

  3550 Watt Avenue, Suite 140 #4
  Sacramento, CA 95821

  SOLAR SERDAR
  solarserdar@gmail.com

 3. Cjenik – SOLVIS – Fotonaponski moduli

  1. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36(5″)-70 70 kom 1 vpc 1.265,30 mpc 1.556,32
  2. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36(5″)-75 75 kom 1 vpc 1.355,68 mpc 1.667,49
  3. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36(5″)-80 80 kom 1 vpc 1.446,06 mpc 1.778,65
  4. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36(5″)-85 85 kom 1 vpc 1.536,44 mpc 1.889,82
  5. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36(5″)-90 90 kom 1 vpc 1.626,82 mpc 2.000,99
  6. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36(5″)-95 95 kom 1 vpc 1.717,20 mpc 2.112,16
  7. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36-115 115 kom 1 vpc 2.082,05 mpc 2.560,92
  8. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36-120 120 kom 1 vpc 2.172,57 mpc 2.672,26
  9. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36-125 125 kom 1 vpc 2.263,09 mpc 2.783,60
  10. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36-130 130 kom 1 vpc 2.353,62 mpc 2.894,95
  11. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36-135 135 kom 1 vpc 2.444,14 mpc 3.006,29
  12. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36-140 140 kom 1 vpc 2.534,67 mpc 3.117,64
  13. Fotonaponski modul SOLVIS SV 36-145 145 kom 1 vpc 2.625,19 mpc 3.228,98
  14. Fotonaponski modul SOLVIS SV 48-160 160 kom 1 vpc 2.838,82 mpc 3.491,75
  15. Fotonaponski modul SOLVIS SV 48-165 165 kom 1 vpc 2.927,54 mpc 3.600,87
  16. Fotonaponski modul SOLVIS SV 48-170 170 kom 1 vpc 3.016,25 mpc 3.709,99
  17. Fotonaponski modul SOLVIS SV 48-175 175 kom 1 vpc 3.104,96 mpc 3.819,10
  18. Fotonaponski modul SOLVIS SV 48-180 180 kom 1 vpc 3.193,68 mpc 3.928,23
  19. Fotonaponski modul SOLVIS SV 48-185 185 kom 1 vpc 3.282,39 mpc 4.037,34
  20. Fotonaponski modul SOLVIS SV 48-190 190 kom 1 vpc 3.371,10 mpc 4.146,45
  21. Fotonaponski modul SOLVIS SV 48-195 195 kom 1 vpc 3.459,82 mpc 4.255,58
  22. Fotonaponski modul SOLVIS SV 60-200 200 kom 1 vpc 3.476,11 mpc 4.275,62
  23. Fotonaponski modul SOLVIS SV 60-205 205 kom 1 vpc 3.563,01 mpc 4.382,50
  24. Fotonaponski modul SOLVIS SV 60-210 210 kom 1 vpc 3.649,92 mpc 4.489,40
  25. Fotonaponski modul SOLVIS SV 60-215 215 kom 1 vpc 3.736,82 mpc 4.596,29
  26. Fotonaponski modul SOLVIS SV 60-220 220 kom 1 vpc 3.823,72 mpc 4.703,18
  27. Fotonaponski modul SOLVIS SV 60-225 225 kom 1 vpc 3.910,63 mpc 4.810,07
  28. Fotonaponski modul SOLVIS SV 60-230 230 kom 1 vpc 3.997,53 mpc 4.916,96
  29. Fotonaponski modul SOLVIS SV 60-235 235 kom 1 vpc 4.084,43 mpc 5.023,85
  30. Fotonaponski modul SOLVIS SV 60-240 240 kom 1 vpc 4.171,33 mpc 5.130,74
  31. Fotonaponski modul SOLVIS SV 60-245 245 kom 1 vpc 4.258,24 mpc 5.237,64
  32. Fotonaponski modul SOLVIS SV 72-240 240 kom 1 vpc 4.084,43 mpc 5.023,85
  33. Fotonaponski modul SOLVIS SV 72-250 250 kom 1 vpc 4.254,62 mpc 5.233,18
  34. Fotonaponski modul SOLVIS SV 72-260 260 kom 1 vpc 4.424,80 mpc 5.442,50
  35. Fotonaponski modul SOLVIS SV 72-265 265 kom 1 vpc 4.509,89 mpc 5.547,16
  36. Fotonaponski modul SOLVIS SV 72-270 270 kom 1 vpc 4.594,99 mpc 5.651,84
  37. Fotonaponski modul SOLVIS SV 72-275 275 kom 1 vpc 4.680,08 mpc 5.756,50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s