Od samog početka razvoja suvremene tehnologije grijanja SOLAR SERDAR je obilježavao napredak na tom području razvijanjem inovativnih uređaja za grijanje i pripremu tople vode, koristeći pri tome gotovo sve energente.
Uređaji, koji su savršeno međusobno usklađeni i koji se u svako doba mogu fleksibilno proširivati i kombinirati po želji, čine inteligentni sustav, koji se iz godine u godinu proširuje.
Fotonaponske ćelije
– su solarni fotonaponski pretvornici koji služe za izravnu pretvorbu sunčeve svjetlosti u električnu energiju. Izrađene su od monokristaličnog i polikristaličnog silicija. SOLAR SERDAR fotonaponske ćelije odlikuju se visokim stupnjem iskorištenja koji je ovisan o toku sunčevog zračenja.
INOVACIJE
U vremenu u kojem živimo planet Zemlja se veoma brzo zagrijava i uslijed toga dolazi do sve opasnijih promjena u klimatskim uvjetima. Svako iskorištenje energije uzrokuje stvaranje ispušnih plinova – CO2, SO2, NOx. Nova inovativna rješenja su prijeko potrebna. SOLAR SERDAR je na tom području razvio tehniku gorivnih ćelija kojom se emisija štetnih plinova smanjuje za 50 %, a potreba za korištenjem primarne energije za oko 25 % u odnosu na današnje tehnike zagrijavanja strujom i plinom koje se koriste u većini domaćinstava. Tehnologija gorivne ćelije priključuje se na mrežu zemnog plina i postaje izvor energije koji čuva okoliš. Reformer u kotlu s gorivnom ćelijom pretvara zemni plin u vodik koji, zajedno s kisikom, u nizu gorivnih ćelija (stack) u procesu “hladnog sagorjevanja” stvara paru. Pritom gorivne ćelije stvaraju struju i toplinu.

ZEOLIT TOPLINSKA CRPKA-
je uređaj za grijanje i pripremu tople sanitarne vode na zemni plin. Zeolit toplinska crpka 75% energije dobiva sagorijevanjem, a 25% iz okoline – besplatno. Prosječni godišnji učin tog uređaja je za 30% veći od učina kondenzacijskih uređaja. Povećanje iskoristivosti u odnosu na standardne plinske uređaje je u prosjeku 40%.
ZEOLITI
-su kristalinični alumosilikati koji sadržavaju vodu, a sastoje se od elemenata AIO4 i SIO4 i stoga su usporedivi s keramikom. Proizvode se kao prah i kao granulat (pelete), pri čemu se promjer peleta općenito nalazi između 1 i 6 mm. Adsorpcijski sustav zeolit – voda vrlo je prikladan za toplinsku primjenu u području grijanja prostorija. Osim dobre toplinske stabilnosti (sve do 700 C), zeolit je u svakom pogledu ekološki podnošljiv, nije zapaljiv i slabo je korozivan. Zeoliti su lako dostupni, vrlo jeftini i otvaraju u vezi s vodom kao sredstvom za hlađenje veliko iskoristivo temperaturno područje, koje ima prednost u opskrbi grijanjem i toplom vodom kao i za klimatizacijske svrhe.
PRINCIP RADA
Središnji dio uređaja za grijanje na zeolit su dva modula toplinske crpke. U njihovom gornjem dijelu nalazi se adsorpcijska tvar – zeolit. Zeolit se obrađuje u izmjenjivaču topline (adsorber/desorber). Ispod toga se nalazi još jedan izmjenjivač topline (kondenzator/isparivač), a kao sredstvo hlađenja koristi se voda. Modul je hermetički zatvoren i radi s potlakom od 5 do 200 mbara.
Sorpcijski proces se u modulima odvija u dva koraka. U prvom koraku zeolit se zagrijava uz pomoć plamenika na 200°C. U tom procesu stvara se para koja odlazi u donji dio modula. Ovdje se para kondenzira i predaje svoju toplinu kondenzacije. Ovaj korak završava kada se zeolit u potpunosti osuši, a voda skupi u donjem dijelu modula. Tada se plamenik gasi i modul se hladi na temperaturu nižu od temperature okoline. Voda koja se nalazi na dnu modula tada isparava uz pomoć besplatne temperature iz okoline. Para prelazi u gornji dio modula gdje se adsorbira u zeolit iz čega se također dobiva upotrebljiva adsorpcijska toplina. Kada voda u potpunosti ispari cijeli proces počinje iz početka.

Kompaktni kolektor
-je rješenje za uštedu prostora kada se kao izvor topline koristi toplina akumulirana u zemlji. Sastoji se od više podloga/kolektora koji se polažu horizontalno u zemlju, na dubini od cca. 1,2 do 1,5 metara. Pojedine podloge paralelno se spajaju preko kombinacije razdjelnik/sabirnik koji je sastavni dio isporuke. Kompaktni kolektor se koristi isključivo u kombinaciji sa toplinskim crpkama zemlja/voda, snage do 10,5 kW.
Prednosti korištenja kapilarnog kolektora:
mala potreba za prostorom
manje pomjeranje zemlje
manji troškovi u usporedbi s dubinskim ukopom zemnih sondi
moguće je osobno postavljanje
sadržaj isporuke: kolektorske podloge, razdjelnik, cijevi, graničnik protoka, manometar, kuglasta slavina
SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com